Arnhem

Over Arnhem

Stappen gezet in transformatie kantoren

Mei 2015 – Arnhem (ruim 152.000 inwoners) is de achtste kantorenstad van Nederland, met een voorraad van 1,1 mln m². Ongeveer 85% van de werkende beroepsbevolking werkt in de dienstensector, grotendeels in een kantooromgeving.

De stad kampt net als veel andere steden met leegstand (nu 17%), en die concentreert zich in Arnhem-Zuid, met Gelderse Poort als grootste kantorengebied. Verschillende kantoren zijn of worden echter ook getransformeerd tot woningen of andere functies, zoals het Gibo-kantoor (ReShape Properties) en de Grote Broer aan de Broerenstraat (GZB). Met dit soort projecten verdwijnt in drie jaar tijd 65.000 m² leegstaande kantoorruimte van de Arnhemse markt.

Arnhem investeert stevig in de binnenstad en de bereikbaarheid. Het nieuwe station, een van de grootste naoorlogse ontwikkelingen in de stad, nadert zijn voltooiing. De totale investering bedraagt € 620 mln. Verder zijn de vernieuwing van het provinciehuis (Het Gelders Huis), de woonbuurten Bartok en Paradijs en het creatieve Coehoorn Centraal belangrijke projecten voor Arnhem. Nu de grote gebiedsontwikkeling Rijnboog van de baan is, wordt de vernieuwing op kleinere schaal en geleidelijk tot stand gebracht.

Gemeente pakt leegstand aan

Mei 2014 – Arnhem is de zevende kantorenstad van Nederland. Ongeveer 85% van de werkende beroepsbevolking werkt in de dienstensector, grotendeels in een kantooromgeving. De economische agenda van de stad wordt bepaald door de sectoren zakelijke dienstverlening, toerisme & vrije tijd, zorg & welzijn, energie & milieutechnologie en mode & vormgeving.

De stad heeft dus veel kantorenlocaties met dezelfde problemen als in andere steden. De opname van kantoren is in 2013 uitgekomen op het peil van 2012 (26.600 m²). De opname van bedrijfsruimte en winkels ligt in de eerste drie kwartalen dit jaar belangrijk onder het niveau van vorig jaar. Op kantorengebied Gelderse Poort bedroeg de leegstand aan het eind van 2013 circa 20%. Om deze aan te pakken zijn de locaties waar nog nieuwbouw kan plaatsvinden sterk ingeperkt. Plannen voor kantoren en winkels bij het Gelredome zijn geschrapt, vooral het gebied rondom het station en de Rijnboog blijven over als mogelijke bouwlocaties. Daarnaast wordt samen met eigenaren gezocht naar mogelijkheden voor herontwikkeling.

Hiervoor is een Transformatieteam aangesteld met als ambitie jaarlijks 10.000 m² te herontwikkelen dan wel opnieuw te vullen. In sommige gevallen is reeds een nieuwe functie gevonden. Op het voormalige kazerneterrein Saksen-Weimar worden woningen en ateliers gebouwd. Het oude gebouw van Cito is getransformeerd naar een Holiday Inn-hotel. Dit is gelegen in het deel van de binnenstad dat valt onder het Rijnboogproject. Het eerste deel van dit project, het kenniscluster met onder andere de bibliotheek en Volksuniversiteit, is in aanbouw genomen en zal in 2013 worden opgeleverd. In 2014 start Blauwhoed in Het Paradijs (Rijnboog) met de bouw van 55 binnenstadswoningen en -appartementen plus winkels.

Dat de vraag naar kantoorruimte is veranderd blijkt ook uit het feit dat diverse kantoorgebouwen zijn ingevuld met flexibele kantoorconcepten. Ondertussen wordt ook op andere gebieden gewerkt aan de kwaliteit van de stad. Het stationsgebied zal de komende jaren een metamorfose ondergaan met de bouw van de nieuwe stationshal en een bioscoop met commerciële voorzieningen. Een tegenvaller voor de aantrekkelijkheid van Arnhem als winkelstad is het vertrek van De Bijenkorf. Er komt wel een Primark voor in de plaats.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws