Amsterdam

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

41.901

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

628.200

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

141.080

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

485.454

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

27%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

2.560

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

19%

Gemeente – statistieken

Nieuws uit Amsterdam

Scroll naar boven