Almelo

 
 
 
 

Over Almelo

Van oudsher is de industrie een belangrijke sector in de economie van Almelo. Nog steeds heeft deze sector een groot aandeel in de werkgelegenheid. Op de bedrijventerreinen zijn echter ook veel logistieke bedrijven te vinden. De ligging ten opzichte van Duitsland en de bereikbaarheid via spoor, weg en het Twentekanaal maken dat Almelo aantrekkelijk is voor dit soort bedrijvigheid.

Sinds 2009 is voor logistieke en industriële bedrijven het XL Businesspark Twente beschikbaar. Op dit bedrijventerrein is nog 130 ha uitgeefbaar voor grote bedrijven. In 2012 werd hier het nieuwe distributiecentrum voor Timberland Europe opgeleverd. Dit gebouw is 40.000 m² groot. In juni 2015 maakte VDR Vastgoed het plan bekend een groot distributiecentrum op het park te willen realiseren.

De gemeente Almelo heeft veel plannen om de kwaliteit van huisvestinglocaties te verbeteren. Deze plannen zijn vastgelegd in het Masterplan Almelo. Onderdeel hiervan is de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. Een voorbeeld daarvan is het terrein Dollegoor. Op korte termijn zal hier gestart worden met de herinrichting van enkele deelgebieden.
Ook de binnenstad moet een grote vernieuwing ondergaan, zodat het gebied een duidelijker identiteit krijgt. Verschillende projecten moeten hier voor zorgen, zoals het Twenthe Centrum, dat in 2012 is geopend. Deze oude stoomspinnerij is herontwikkeld tot een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw. Op het naastgelegen terrein zal het nieuwe stadhuis gerealiseerd worden. De gemeente zoekt naar marktpartijen voor de realisatie en het eigenaarschap hiervan.

Dichtbij het centrum zal de Indiëlocatie worden ontwikkeld. Dit is het voormalige fabrieksterrein van Koninklijke Ten Cate en wordt herontwikkeld tot een gebied met woningen en culturele en horecavoorzieningen. Een deel van de oude fabrieksgebouwen wordt behouden en krijgt een nieuwe functie.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws