Aalsmeer

AalsmeerEen uniek werkgemeente

Aalsmeer is een unieke werkgemeente met een tweeledige economie: een lokale én een internationale economie. De lokale economie gedijt goed vooral dankzij de internationale positie van de sierteeltsector en de jachtbouw. Deze sectoren versterken elkaar en deze synergie moet worden gekoesterd. Daarnaast heeft Aalsmeer een belangrijk regionaal en internationaal toeristisch-recreatief profiel, met ca 100.000 bezoekers per jaar bij de bloemenveiling FloraHolland.
De economie van Aalsmeer staat er goed voor. De werkloosheid is laag en het gemiddeld inkomen is hoog. De sierteeltsector is heel belangrijk voor de Aalsmeerse economie, maar deze sector is kwetsbaar. Het aantal banen in de sierteeltproductie is namelijk de afgelopen jaren gedaald. Ook het aantal startende bedrijven is in Aalsmeer lager dan in de regio. Dit kan leiden tot verschraling van de lokale economie. Een groeiende sector is het toerisme. Een belangrijk knelpunt in de verdere ontwikkeling van het toerisme vormt het ontbreken van synergie tussen de bezoekersaantrekkende voorzieningen.
Volgens de Aalsmeerse ondernemers is het ondernemingsklimaat in Aalsmeer niet op alle punten goed. Zo wordt de bereikbaarheid per auto door de ondernemers als zeer zorgwekkend gezien, maar ook het openbaar vervoer is volgens hen matig. Verder geven zij aan dat op verschillende bedrijventerreinen niet voldoende kwalitatief goede bedrijfshuisvesting voorhanden is en ervaren zij de veiligheidssituatie op bedrijventerreinen als negatief. Daarnaast zijn zij van mening dat de promotie van het bloemenimago, de watersport en het cultuurhistorisch aanbod mager is. In het algemeen missen zij bij de gemeente en het bedrijfsleven de collectieve slagkracht die nodig is om de lokale economie te vernieuwen en te versterken. De gemeente heeft als reactie gegeven dat hard wordt gewerkt aan de bereikbaarheid van Aalsmeer (bijvoorbeeld de omlegging van de N201) en dat op Green Park Aalsmeer twee locaties zijn gereserveerd voor bedrijvigheid buiten de sierteeltsector.
+ Lees de volledige tekst

Locaties

Nieuws