Zorgfederatie Oldenzaal koopt woonzorgcentrum Scholtenhof

Gebruiker Zorgfederatie Oldenzaal (ZFO) neemt het pand Scholtenhof over.

Zorgfederatie Oldenzaal huurt het pand aan de Fonteinstraat 55 al enkele decennia van woningcorporatie Habion als locatie voor zorg en welzijn voor ouderen. Habion heeft eind 2020 te kennen gegeven deze locatie te willen afstoten. ZFO heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt het te kopen.  

Habion is een woningcorporatie gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen. Verspreid over heel Nederland heeft Habion op ruim 120 locaties meer dan 12.000 wooneenheden voor ouderen in haar portefeuille.

Scholtenhof bestaat uit 70 woonzorgstudio’s, appartementen en gezellige ontmoetingsruimten voor bewoners en de buurt. Voor een deel van het gebouw wordt de komende jaren gewerkt aan een grootschalige vernieuwingsopgave. Voor Zorgfederatie Oldenzaal is dit een mooie kans om in eigen beheer de locatie toekomstbestendig verder te ontwikkelen.

Zorgfederatie Oldenzaal is een ouderenzorgorganisatie met twee vestigingen (Scholtenhof en Mariahof) in Oldenzaal met in totaal 114 woonzorgstudio’s.

Het verkoopproces werd namens Habion begeleid door WIJ Aan- en verkoopmanagement. Zorgfederatie Oldenzaal werd voor de aankoop geadviseerd door Epic Zorgvastgoed en SOM Huisvesting.

Scroll naar boven