Zoetermeer selecteert AM voor woon–zorgwoningen

Gebiedsontwikkelaar AM is door gemeente Zoetermeer geselecteerd om 111 woon–zorgwoningen voor senioren te ontwikkelen.

Het gekozen plan met de naam Karakter voorziet in zelfstandig wonen, ook voor senioren met een (lichte) zorgvraag. Het plan wordt ontwikkeld op de locatie aan de Van Aalstlaan met daarop het voormalig rouwcentrum van Monuta met omliggend groen.

Het op senioren gerichte woonconcept gaat uit van het zo lang mogelijk behouden van autonomie van de bewoners. Het wordt een gemeenschap die voorziet in ontmoeting, levendigheid en collectiviteit. Voor de toekomstige bewoners (55+) is het een aantrekkelijke woonomgeving. De locatie ligt op loopafstand van allerlei voorzieningen, zoals winkels, eerstelijnszorgcentrum (huisarts etc.) en het OV.

Het Monuta-gebouw blijft bestaan, wordt een ambachtenwerkplaats en krijgt de naam Cornelis, vernoemd naar ambachtsheer Van Aalst. Hier kunnen bewoners straks zelf activiteiten organiseren. Welzijnsorganisatie Piëzo biedt vanuit de Ambachtenwerkplaats een actief programma aan door en voor vrijwilligers en bewoners van het plan en de buurt.

Naast het hergebruik van het bestaande Monuta-gebouw voorziet plan Karakter in 97 koopwoningen (vrije sector en betaalbaar) en 14 middeldure huurwoningen. De leefgalerijen zijn extra breed en voorzien in buitenruimte voor de bewoners.

Voor deze ontwikkeling is een samenwerking aangegaan met Stichting Piëzo en Fundis. In het gebouw Cornelis zal samen met welzijnsorganisatie Stichting Piëzo, invulling gegeven worden aan talentontwikkeling, connectie met de buurt en ontwikkeling van bewoners en buurtgenoten. Fundis kan op langere termijn ook zorg leveren in de appartementen als de vitaliteit van de bewoners afneemt. Met haar welzijnsorganisatie Palet wordt bijgedragen aan gezondheid en vitaliteit van de bewoners.

Door samen te werken met Fundis en de diverse collectieve voorzieningen (Cornelis-gebouw en in de nieuwbouw) is het mogelijk om de zorg goed en efficiënt te organiseren.

Scroll naar boven