Woonplus, Blauwhoed en gemeente Schiedam tekenen voor s’MAAK

De voorbereidingen voor de bouw van s’MAAK met daarin woningen, horeca en kantoorruimte gaan van start.

Woningcorporatie Woonplus, projectontwikkelaar Blauwhoed en de gemeente Schiedam hebben hiervoor op 3 februari handtekeningen gezet. Door de realisatie van het gebouw krijgt de route tussen station Schiedam Centrum en de binnenstad een kwaliteitsslag. S’MAAK maakt als ontwikkellocatie Kop van de Singel onderdeel uit van gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Naast de 79 woningen is er ruimte voor circa 240 m² horeca en 2000 m² kantoorruimte, die bestemd is voor Woonplus.

In samenwerking met architectenbureaus Stats Architecten en MLA+ is een iconisch gebouw bedacht met unieke woningen. Niet één woning bij s’MAAK is hetzelfde.

De kantoorruimte in s’MAAK wordt gekocht en in gebruik genomen door woningcorporatie Woonplus, die haar huidige kantoor aan de Valeriusstraat in Groenoord zal verplaatsen naar de Kop van de Singel.

Hiervoor hebben Woonplus en Blauwhoed een koopovereenkomst voor s’MAAK ondertekend. Tevens zijn voor de wijziging van kantoren- naar woonbestemming van het huidige kantoor van Woonplus aan de Valeriusstraat uitgangspunten vastgelegd. Blauwhoed wil aan de Valeriusstraat 3 te Schiedam woningbouw realiseren, die voornamelijk bestemd is voor het middeldure huursegment. Dit particuliere commercieel initiatief wordt door Blauwhoed verder onderzocht, uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan het college.

s’MAAK is één van de te ontwikkelen locaties binnen de gebiedsontwikkeling SchieDistrict, waar verschillende deelgebieden in samenhang worden ontwikkeld, waardoor deze elkaar versterken. Het doel is een optimaal bereikbaar gebied met de innovatieve bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder, een aantrekkelijke stedelijke woonlocatie rondom het station Schiedam Centrum (Schieveste, s’MAAK, Terras aan de Schie en de Peperkliplocatie) en een ‘leisure’-gebied met bioscoopcomplex en hotel. s’MAAK vormt een verbindende schakel tussen alle gebieden.

Scroll naar boven