Woonadviseur helpt Utrechtse 55-plussers bij passend wonen

Utrechters vanaf 55 jaar die vragen hebben over de woning waarin zij oud willen worden, kunnen vanaf vandaag terecht bij de Woonadviseur Ouderen 55 plus.

De woonadviseur is een van de manieren waarop de gemeente Utrecht er, samen met partners in de stad, voor zorgt dat ouderen nu en in de toekomst wonen in een woning die past bij hun wensen en behoeften. Op deze manier wordt de bestaande woningvoorraad beter benut.

De woonadviseur denkt gratis met mee met 55plussers en helpt ze persoonlijk op weg als dat nodig is. Bijvoorbeeld met een tijdige inschrijving bij DAK (voorheen Woningnet), door te zoeken naar mogelijke woonvormen of geschikte nieuwbouw, door hen te wijzen op voorrangsregelingen bij verhuizen of met hulp bij digitale informatie.?De Woonadviseur Ouderen 55plus is de opvolger van de Verhuisadviseur Senioren Utrecht. De gemeente Utrecht en de Utrechtse woningcorporaties zijn opdrachtgever.  

Actieplan

De Woonadviseur komt voort uit het Actieplan Een (t)huis voor ouderen, een gezamenlijk actieplan van de gemeente, vertegenwoordigers van de ouderen zelf, huurders, zorginstellingen, ontwikkelaars, beleggers, initiatiefnemers, woningcorporaties en het zorgkantoor.

Inmiddels worden meer acties uit het plan uitgevoerd. Zo bouwt Woonin het nieuwbouwcomplex De Tenor in de Utrechtse wijk Ondiep, waar ouderen uit de buurt onder voorwaarden voorrang krijgen op een woning. Het toepassen van buurtvoorrang voor door corporaties bij wooncomplexen voor ouderen (en ook jongeren) is sinds 22 maart mogelijk dankzij een aanpassing in de Huisvestingsverordening van de gemeente Utrecht.?? 

Woonvormen

Geclusterde woonvormen kunnen eraan bijdragen dat mensen langer thuis wonen, elkaar ontmoeten en een gemeenschap vormen. Ook dat stimuleren we vanuit het actieplan.  
Zo opende op 8 maart de woongemeenschap Aafia in Kanaleneiland, waar tien ouderen zelfstandig samenwonen. Ze ondernemen activiteiten en helpen en ondersteunen elkaar. Een ander voorbeeld is het Hof van Leeuwesteyn in Leidsche Rijn, waar Woonin een woonconcept realiseert dat zich richt op ouderen vanaf 55 jaar met en zonder zorgbehoefte en gezinnen.

Scroll naar boven