Woningplan voor Eikenstein in Zeist

Voormalige jeugdgevangenis Eikenstein omgevormd tot buurt met meer dan tweehonderd woningen.

Met de ondertekening van de anterieure overeenkomst zetten RK Zeist, EarthY1, Plegt-Vos en de gemeente Zeist op vrijdag 18 februari een belangrijke stap in de gebiedsontwikkeling van Eikenstein. Met de monumentale voormalige jeugdgevangenis als het kloppende hart van een inclusieve woonbuurt.

Met inbreng van omwonenden en belangenorganisaties uit Zeist maakten SVP Architectuur en Stedenbouw en Deltavormgroep een stedenbouwkundig- en landschapsplan.

Eikenstein krijgt in totaal ruim 200 woningen voor verschillende doelgroepen inclusief de bijbehorende sociale infrastructuur die ontmoeting stimuleert. De woningen liggen rondom een groen park dat dienst doet als centrale ontmoetingsruimte. Een tuinkamer in het monument, een kas of buurtschuur, speelvoorzieningen en een bloemen- of kruidentuin stimuleren onderlinge ontmoeting. In het monumentale hoofdgebouw komen ruim 80 sociale appartementen voor RK Zeist, waarvan een deel voor mensen met een lichte zorgvraag die zelfstandig wonen. Abrona en Kwintes zijn hierbij betrokken als zorgpartners.

Het conceptbestemmingsplan kan naar verwachting dit voorjaar door het college van B&W van Zeist worden vrijgegeven voor inspraak en komend najaar ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In maart starten de eerste sloop- en renovatiewerkzaamheden in het monumentale hoofdgebouw.

Scroll naar boven