Woningen in de maak op innovatieve campus Rijswijk

Kadans Science Partner en Miss Clark zijn een samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling van het woonprogramma op At The Park Rijswijk. Er zullen zo’n 1300 woningen worden gerealiseerd op de innovatieve campus.

At The Park Rijswijk is de campusontwikkeling op het voormalige Kessler Park in Rijswijk. De innovatieve campus richt zich op renewable energy en een grootschalige woonontwikkeling. De campus komt in een groene parksetting te liggen die grenst aan het station van Rijswijk, en bevindt zich daarmee in het hart van de metropoolregio Rotterdam – Den Haag. De ontwikkeling van het woonprogramma beslaat ongeveer 72.000 m² met 1300 wooneenheden. Miss Clark zal namens Kadans Science Partner de ontwikkeling van het gehele woonprogramma uitvoeren.

De gemeenteraad van Rijswijk heeft op 8 februari jongstleden het ontwikkelkader vastgesteld, op basis waarvan de verdere ontwikkeling vorm en inhoud zal krijgen. Hierbij wordt gestreefd naar een divers woonprogramma voor studenten, young-professionals en kleinere huishoudens in het midden- en hogere segment. At The Park past binnen de toekomstvisie van de Plaspoelpolder waarin, naast werken en ondernemen, wonen een dominante plek krijgt.

Scroll naar boven