Winkelcentrum Overvecht van place to buy naar place to be

Projectontwikkelaar Blauwhoed werkt met de eigenaren in het winkelgebied Overvecht, gemeente Utrecht, stedenbouwkundig bureau Rijnboutt en WYNE Strategy & Innovation aan een herontwikkelplan voor Shoppingcenter Overvecht.

Hiertoe is een Intentieovereenkomst gesloten. Dit herontwikkelplan is onderdeel van het Masterplan Overvecht Centrum dat onder regie van de gemeente Utrecht wordt opgesteld.

De komende jaren willen de betrokken partijen Shoppingcenter Overvecht transformeren van een place-to-buy naar een place-to-be. Om de haalbaarheid van deze transformatie te onderzoeken heeft Blauwhoed een intentieovereenkomst gesloten met de eigenaren in het winkelgebied die zijn verenigd in de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren in het Winkelcentrum Overvecht U.A. (CVvE Overvecht).

Mixed use

Doel van het herontwikkelplan is te komen tot een place-to-be met een hoge verblijfswaarde en een vitale mix aan publieksfuncties. Ook worden in een brede mix woningen aan het gebied toegevoegd. Aan de hand van verschillende scenariostudies is door Blauwhoed en CVvE Overvecht een voorkeursmodel gekozen. Dit voorkeursmodel wordt in de komende maanden in overleg met alle betrokkenen verder getoetst, uitgewerkt en ingekleurd.

Lees ook: Koopgoot: van place to buy naar place to be

Overvecht Centrum moet straks een wereld aan smaken en stijlen bieden met een compleet voorzieningenaanbod voor bewoners en bezoekers. Het toekomstige nieuwe stadshart verbetert de leefbaarheid in de wijk en stimuleert de sociale cohesie, wat weer bijdraagt aan het geluk en de gezondheid van de bewoners in het gebied.

Volwaardig centrum

Het herontwikkelplan van Shoppingcenter Overvecht naar Overvecht Centrum loopt gelijk op met de ontwikkeling van het Masterplan Overvecht Centrum. Samen met inwoners en ondernemers uit de wijk en eigenaren in het gebied wordt in een gezamenlijk open planproces onder regie van de gemeente Utrecht het Masterplan gemaakt. De gemeente streeft voor Overvecht naar een volwaardig centrum dat past binnen het gedachtengoed van de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, waarbij Utrecht zich ontwikkelt in een stad met meerdere stedelijke kernen of centrumgebieden.

Scroll naar boven