White House en Unknown Group kopen terrein De Esch in Rotterdam

White House Development en Unknown Group hebben na een selectie het drinkwaterleidingterrein De Esch mogen kopen.

Het complex aan de Watertorenweg 160-200 en Filterhuispad 10-60 te Rotterdam bestaat uit een samenspel van meerdere opstallen die allemaal dienstbaar waren aan de drinkwatervoorziening van de stad. Het verkochte omvat 14 percelen grond met een totaal van 3528 m² met daarop circa 4600 m² in de opstallen.

Naast de iconische watertoren (Rijksmonument uit 1873), omvat het complex de aanpalende hallen 1, 2 en 3 en de horeca locatie Hal4aandeMaas, het Proefsnelfiltergebouw, De villa en 11 filterhuisjes.

Winnaar

De kopende combinatie heeft het complex gekocht als winnaar van een openbare verkoopprocedure met voorselectie, waarbij ze in de eerste ronde lieten zien in welke mate ze kennis en ervaring hebben met het cureren van monumentaal vastgoed en in welke mate ze kennis en ervaring hebben met een huurdersmix met grotendeels maatschappelijke achtergrond.

Het complex is geleverd in verhuurde staat waarbij de huurder met de meeste m² de Coöperatieve Werk-gemeenschap Utopia is, opgericht in 1978 met als doel het realiseren van projecten op het snijvlak van techniek en kunst. De vereniging heeft in de afgelopen 45 jaar op het gebied van architectuur, vormgeving, fotografie, grafisch vormgeven, uitvindingen, muziek en horeca bijgedragen aan de stad Rotterdam.

Krachten gebundeld

Kopers White House Development en Unknown Group hebben hun krachten voor deze locatie gebundeld, waarbij vastgoedexpertise met conceptontwikkeling en programmeringskracht samen komen. Kopers willen de gevestigde bedrijven in het gekochte en in het gebied actief betrekken bij de programmering waarbij bijvoorbeeld de leegstaande filterhuisjes worden ingezet voor Educatie, Inspiratie en Recreatie met een focus op water, zee en biodiversiteit.

Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting uit Rotterdam (Partner in Dynamis) begeleidde de transactie namens verkoper Gemeente Rotterdam – Stadsontwikkeling.

Scroll naar boven