Wereldhave ziet huurinkomsten stijgen tot € 41,9 mln

De bruto huurinkomsten van Wereldhave stegen in het eerste kwart van 2024 met 9% ten opzichte van Q1 vorig jaar. De stijging naar € 41,9 miljoen komt vooral op het conto van huurindexatie.

Het direct result per share (DRPS) daalde echter met € 0,41. Dit is volgens Wereldhave met name een gevolg van verhoogde servicekosten en herfinanciering. Voor geheel 2024 verwacht de belegger in winkelcentra een DRPS van € 1,75. Het bedrijf meldt dat de zes winkels van de failliete keten Big Bazar  in zijn portefeuille, opnieuw zijn verhuurd tegen een hogere totale huurprijs.

In België gingen onder meer Grand Optical (twee winkels in het aanbod van Wereldhave) en Ken Shoe Fashion (drie winkels) failliet. Nieuwe huurders staan volgens het bedrijf echter in de rij om de winkelruimtes, voornamelijk in Wallonië gelegen, te betrekken. Er wordt dan ook geen negatieve impact voor de Belgische activiteiten verwacht.

Wereldhave maakt verder bekend dat het aantal bezoekers van Full Service Centers, waar consumenten voor een zeer gevarieerd aanbod van goederen en diensten terecht kunnen, blijft stijgen: 10% meer dan Q1 2023. De detailhandelsverkopen waren met +5% ruim boven inflatie

De loan-to-value (LTV)  verbeterde tot 41,5%, onder meer dankzij positieve Belgische herwaarderingen. In Q4 van 2023 bedroeg de LTV nog 42,7%.

Winkelcentrum Sterrenburg van Wereldhave werd onlangs bekroond met de Kern ontwikkelprijs 2024.

Scroll naar boven