VORM ontwikkelt meer dan duizend woningen bij station Laan van NOI

Donderdagavond stemde de gemeenteraad van Den Haag in met het bestemmingsplan van het project ‘SoZa’, voorheen het ministerie van Socale Zaken.

Het voormalige ministeriegebouw maakt plaats voor 1000 tot 1200 woningen en een kantoortoren. Daarvan is 30% sociaal en 20% middeldure huurwoningen. Ook zal er een kantorencomplex van zeker 23.000 m² gebouwd worden en komen er tenminste 5000 m² aan maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Denk hierbij aan horeca, winkels en een huisartsenpost. In de plannen krijgt de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls met meer groen, aantrekkelijke looproutes en een stationsplein.

Plannen uitwerken

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met het bestemmingsplan kan bouwende ontwikkelaar VORM de plannen verder uitwerken. De plannen voor het pand van het voormalige ministerie maken deel uit van de plannen voor het gebied rondom station Laan van NOI, gelegen in het Central Innovation District (CID). Aan beide kanten van het station komen nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen. Ook werkt de gemeente samen met onder andere het Rijk en ProRail aan plannen voor vernieuwing van het station en de omgeving van het station.

Nu de gemeenteraad akkoord is met het nieuwe bestemmingsplan kan de ontwikkelaar straks de vergunning voor het bouwen gaan aanvragen. Als de vergunning is verleend wordt gestart met de bouw. Dit is naar verwachting in het najaar van 2024.

Scroll naar boven