Veel extra bedrijfsruimte gepland in Haagse Binckhorst

Den Haag wil in het Mercuriuskwartier in wijk de Binckhorst de komende tien jaar ruim 65.000 m² aan bedrijfsruimte toevoegen voor maakindustrie en MKB, zoals reparatie, aannemers en (stads)logistiek.

Dit type bedrijven is nu al gevestigd in het betreffende deel van de Binckhorst. Met de uitbreiding zet de gemeente in op het versterken van bedrijvigheid in de Haagse wijk. Daarnaast geeft de visie duidelijkheid aan de verschillende partijen in het gebied. Omdat veel grond in het gebied niet in eigendom is van de gemeente, is voor het toevoegen van bedrijfsruimte samenwerking met partijen belangrijk.

Hoogwaardige OV-lijn

De centrale locatie maakt het Mercuriuskwartier -de nieuwe naam voor de voormalige Begraafplaats- en Spoorboogzone- volgens de gemeente een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven. Er zijn plannen voor een hoogwaardige OV-lijn door de Binckhorst richting Voorburg en Rijswijk. Wethouder Robert van Asten (Stedelijke Ontwikkeling): “Onze stad groeit. Mensen moeten in onze stad niet alleen kunnen wonen, maar ook werken. De Binckhorst is een plek waar van oudsher gewerkt wordt om Den Haag en de regio draaiende te houden. In het Mercuriuskwartier gaan we dat behouden en zelfs uitbreiden. Hier worden producten gemaakt die Hagenaars nodig hebben en werken ondernemers die aan Den Haag bouwen.”

Nieuw HTM-kantoor

Het Mercuriuskwartier bestaat uit verschillende gebieden met een eigen kenmerk. Den Haag heeft ruimtelijke regels opgesteld met onder andere aandacht voor bouwhoogtes en invulling van de plinten. Zo is het noordelijke deel aan de Kop Binckhorstlaan en Supernovaweg geschikt om grote bedrijven te vestigen. Hier komt bijvoorbeeld een nieuw HTM-kantoor, met extra ruimte voor bedrijven.

In het centrale deel van het gebied is ruimte voor industriehallen en kleinere mkb-bedrijven. Hier wordt momenteel het project Pegasus gebouwd. In het zuiden van het gebied ligt de ‘groene long’, gekenmerkt door onder andere de begraafplaats St. Barbara. In het gebied rond de Noorder- en Zuiderkroonstraat bevinden zich voornamelijk grote kantoren. De ontwikkelingen in elk van deze deelgebieden hebben een eigen aanpak.

Vijfduizend woningen

De Binckhorst telt ongeveer 600 woningen en 1000 bedrijven. In de eerste fase worden hier 5.000 woningen gebouwd. Daarna wordt in het Mercuriuskwartier geen verdere woningbouw toegestaan, waarmee de focus in het gebied nog meer komt te liggen op werken.

Wethouder Saskia Bruines (Economie): “Als meest verdichte stad van Nederland is het een grote uitdaging om de balans te behouden tussen ruimte voor werken en wonen. Bedrijventerreinen en bedrijfsruimte zijn goed voor ongeveer 15% van de banen in Den Haag. Om te kunnen innoveren en uitbreiden moet er voldoende ruimte gecreëerd worden voor bedrijven die zich hier willen vestigen of door willen groeien naar een groter pand. Dit is belangrijk voor de economische groei en het vestigingsklimaat van de stad. De Binckhorst bewijst dat het ook écht kan, met behoud van het bestaande industriële karakter ligt er nu de ambitie om extra bedrijfsruimte toe te voegen.”

De ontwikkelstrategie, opgesteld in samenwerking met ondernemers, huurders, pand- en grondeigenaren en verschillende belangenverenigingen, zal in de zomer besproken worden in de gemeenteraad. Na de vaststelling kan de volgende stap gezet worden met het uitwerken van de projecten samen met de betrokken partijen in het gebied.

Scroll naar boven