Utrecht kiest voor actiever grondbeleid

Om meer regie te houden op een betaalbaardere woningmarkt gaat de gemeente Utrecht een actiever grondbeleid voeren. Dat staat in de nieuwe Beleidsnota Grondbeleid Utrecht 2024. 

De koerswijziging breekt met de meer faciliterende rol die de gemeente eerder aannam in gebiedsontwikkeling. Utrecht groeit van een gemeente met 364.000 inwoners in 2024 naar ongeveer 450.000 inwoners in 2040. De komende jaren moeten er duizenden woningen met maatschappelijke voorzieningen, worden gebouwd. Door sneller zelf in te stappen bij het aankopen van grond is de gemeente naar eigen zeggen beter in staat om sturing, grip en regie op deze groei te blijven voeren. 

Prijzen opdrijven

‘Actief grondbeleid is een belangrijke stap om betaalbaar wonen in de toekomst mogelijk te maken’, zegt wethouder Linda Voortman (Grondzaken). ‘Door nu in te grijpen voorkomen we dat bijvoorbeeld ontwikkelaars de kans krijgen grondprijzen verder op te drijven.’

In de praktijk past de gemeente Utrecht dit actieve grondbeleid al toe, bijvoorbeeld  door gebruik te maken van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). De Wvg is bijvoorbeeld nu gevestigd in het gebied Merwedekanaalzone (deelgebied 6). De gemeente heeft daar al een perceel kunnen aankopen. Ook op de Ravellaan Noord heeft de gemeente recent voorkeursrecht gevestigd.

Landelijke trend 

Met de koerswijziging sluit Utrecht aan bij een landelijke trend van modernisering van grondbeleid om meer grip te krijgen op op gebiedsontwikkeling. Eerder deed demissionair minister De Jonge hiertoe al een oproep, die werd ondersteund door onder meer de Neprom. 

Scroll naar boven