Transformatie CentraalBeheergebouw in Apeldoorn van start

Certitudo Capital start met de transformatie van het iconische Hertzberger Park te Apeldoorn tot een nieuw te creëren mixed-use gebied. 

Recent is de gebiedsvisie die de ontwikkelaar in november had ingediend bij de gemeente goedgekeurd.

Hertzberger Park betreft het iconische ontwerp van architect Herman Hertzberger uit 1972 – onder Apeldoorners bekend als het ‘Centraal Beheergebouw’ of de ‘apenrots’. Op deze locatie bij station Apeldoorn werken Certitudo Capital, gemeente Apeldoorn en architect Winy Maas van MVRDV aan een gebiedsontwikkeling met onder meer 650 tot 800 woningen.
In opdracht van Certitudo Capital ontwikkelde MVRDV een gebiedsvisie waarin het structuralisme van het Centraal Beheergebouw wordt doorgetrokken in de hele woonwijk. De assen van de centrale straat worden een belangrijke ontmoetingsplek voor de Apeldoorners en vormen de hoofdroutes door het gebied, zodat het goed aansluit op stad en station.
Onderdeel van de gebiedsvisie zijn het door Hertzberger ontworpen gedeelte, de Pakhoedtorens en het huidige parkeerterrein. Er is gekozen voor een integrale aanpak om een nieuw woon-werkgebied te kunnen realiseren. In deze gebiedsontwikkeling zullen de bestaande gebouwen worden gerevitaliseerd en zal er nieuwbouw worden toegevoegd. 

Lees ook: Nieuw leven voor verzekeringsmonument Hertzberger

Scroll naar boven