Tender Amstelkwartier in Amsterdam voor kavel met supermarkt

Met de tender voor kavel 10B in het Amstelkwartier start de ontwikkeling van de derde en laatste fase van de nieuwe wijk in Overamstel.

Kavel 10B wordt het winkelgebied voor de omliggende buurten en behelst een programma met een supermarkt, detailhandel en bedrijfsruimte en 120 tot 130 woningen. De gemeente Amsterdam daagt de markt uit om in het ontwerp rekening te houden met de verschillende functies en een gebouw te realiseren met materialen met een zo laag mogelijke milieubelasting. De gemeente Amsterdam publiceerde de tender op 13 april 2023 op TenderNed. 

Middeldure huur

Kavel 10B ligt aan de Amstelstroomlaan en aan de toekomstige winkelstraat. Het programma omvat tussen de 120 en 130 woningen, minimaal 10.500 en maximaal 13.000 m² brutovloeroppervlak (bvo). Het overgrote deel van de woningen moet middeldure huur worden. Daarnaast is er maximaal 3.100 m² bvo voor een (‘full-service’) supermarkt, overige detailhandel en bedrijfs- annex kantoorruimte. Inschrijvers worden in deze tender uitgedaagd op criteria ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en programma. Hierbij ligt de focus op het criterium ruimtelijke kwaliteit. De maximaal drie inschrijvers die de hoogste score hebben behaald op de selectiecriteria worden uitgenodigd om deel te nemen aan de definitieve aanbestedingsprocedure.

Eerste supermarkt

Kavel 10B is het eerste kavel van de derde  fase dat wordt uitgegeven in een tender. Hier komt de eerste supermarkt van de wijk. Kavel 10B zal met kavel 10A een gesloten bouwblok met binnentuin(en) vormen. Het woonprogramma op Kavel 10A bestaat volledig uit sociale woningen en wordt ontwikkeld door een woningcorporatie. Het gaat bij dit gesloten bouwblok om twee aparte gronduitgiftes.

Amstelkwartier is een nieuwe wijk tussen de Spaklerweg en de Duivendrechtsevaart: een gevarieerde, groene buurt om te wonen, werken en recreëren. In totaal komen er ongeveer 3300 woningen die in drie fases worden gebouwd. De eerste twee fases zijn volop in ontwikkeling.

Scroll naar boven