Ruim € 9 miljoen voor verduurzamen Rotterdamse huurwoningen

Met rijksgelden kunnen corporaties in Rotterdam de komende jaren 5000 huurwoningen verduurzamen.

Zeven Rotterdamse woningcorporaties treffen in 2023-2024 verschillende energiebesparende maatregelen in hun woningen en zorgen op deze manier voor een verlaging van de energierekening van hun huurders. Het gaat om het vervangen en waterzijdig inregelen van CV-ketels, het plaatsen van hybride warmtepompen en zonnepanelen en het inzetten van energiecoaches. Het geld komt van het Rijk en is bedoeld voor de aanpak van energiearmoede.

De woningcorporaties, wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) en wethouder Enes Yigit (Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening en Taal) tekenden donderdag een convenant voor de extra inzet op verduurzaming van huurwoningen. ‘Deze maatregelen komen enerzijds ten goede van onze Rotterdamse huurders, want nu de energieprijzen zo enorm gestegen zijn, is de urgentie hoog om hierop in te zetten. Anderzijds zorgen ze voor verbetering van de kwaliteit van de woningen’ aldus wethouder Zeegers.

Zeven corporaties doen mee

De gemeente sluit het convenant met Havensteder, Woonstad, Woonbron, MaasWonen, Ressort Wonen, SOR en Vestia (Hef Wonen Rotterdam). Mohamed el Achkar (bestuurslid Woonstad Rotterdam): ‘We zijn druk bezig met het verduurzamen van onze woningen, zodat onze huurders comfortabel en energiezuinig wonen. Met dit extra geld kunnen we op ten minste 450 woningen zonnepanelen leggen. Dat geeft mensen direct veel voordeel op de energierekening.’

Rijksgeld energiearmoede

Het convenant is onderdeel van de inzet van de Specifieke Rijksuitkering Energiearmoede.  Hiervoor is 18,6 miljoen euro Rijksgeld beschikbaar gesteld. De gemeente betaalt hier meerdere projecten uit om Rotterdammers met een laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Scroll naar boven