ROW Eindhoven kent Microtuin € 2,5 miljoen toe voor herontwikkeling KPN-pand

Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) heeft Microtuin een financiering van 2,5 miljoen euro toegekend voor de herontwikkeling van het voormalige KPN-gebouw aan de Prof. Dr. Dorgelolaan in Eindhoven. 

Microtuin is een samenwerking tussen Microlab (Eindhoven) en De Stadstuin (Utrecht) die, voor in ieder geval een periode van 10 jaar, het gebouw geschikt maken voor partijen die op zoek zijn naar (flexibele) werklocaties. Het gebouw staat midden in de gebiedsontwikkeling Knoop XL. Microtuin gaat daarbij een bijdrage leveren aan de branding van het gebied.

Het voormalige KPN-gebouw is een markant gebouw van ruim 23.000 m² dat al enige tijd leeg staat. Door middel van placemaking moet het de komende jaren een plek worden waar onder meer bewoners van omliggende wijken terechtkunnen voor opleidingen, huiskamerontmoetingen en leerprocessen.

Wethouder Stijn Steenbakkers (KnoopXL en Spoorzone) is blij dat het voormalige KPN-gebouw de komende jaren voor meer reuring gaat zorgen in het gebied. ‘We gaan de komende 20 tot 25 jaar aan de slag met de gebiedsontwikkeling KnoopXL. De stationsomgeving is hier een belangrijk onderdeel van. Dit stenige en grijze gebied willen we een impuls geven en tal van functies eraan toevoegen, waaronder duizenden woningen en voorzieningen voor verschillende doelgroepen. Een prachtige wijk om te wonen, werken, ontmoeten en recreëren.’

Ook Rik Visser van Microlab is verheugd: ‘Als ecosysteembouwers zijn De Stadstuin en wij superenthousiast om op deze geweldige plek een platform te bieden waar honderden bedrijven, onderwijsinstellingen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties op kunnen bouwen.’

Het ROW is een initiatief van Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Doel van de regeling is stimulering van het creëren van werklocaties op bestaande bedrijventerreinen. Het ROW heeft ingestemd met het toevoegen van deze locatie aan de regeling. Het voormalige KPN-gebouw grenst aan het TU/e Science Park, wat is opgenomen op de lijst van bedrijfslocaties behorende bij de subsidieverordening. De locatie verbindt het TU/e Science Park met het gebied KnoopXL.

Microtuin heeft de ambitie om te komen tot een ontwikkeling die past binnen het doel van het ROW: een concept met werklocaties gericht op de doelgroep die het ROW wenst te faciliteren en waarin techniek, kennis en design samenkomen. De deelnemers in het ROW-fonds zijn de 9 deelnemende gemeenten én provincie Brabant. Microtuin is de tweede financiering van dit fonds.

Scroll naar boven