Rotterdam krijgt € 11 miljoen voor woningen in Merwehaven

Rotterdam ontvangt € 11 miljoen van het Rijk voor het versnellen van de woningbouw in de Merwehaven in het gebied Merwe-Vierhavens (M4H).

Met de financiële steun uit de landelijke regeling Woningbouwimpuls kan Rotterdam 2500 woningen bouwen. De stad draagt zelf ook € 11 miljoen bij aan de ontwikkeling van de Merwehaven. Dit gebied verandert van voormalige fruithaven in een nieuwe groene, duurzame en autoluwe woonwijk, ruimte voor innovatieve maakbedrijven en tal van voorzieningen, zoals een basisschool, huisartsenpost, horeca en kleine buurtsupermarkt.

‘We zijn ontzettend blij met de 11 miljoen van het Rijk. Maar liefst 60% van de woningen valt in het betaalbare segment’, zegt wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen). Er komen in de Merwehaven zowel huur- als koopwoningen, van sociale woningbouw tot duurdere koop. De nadruk ligt op appartementen voor starters, kleine huishoudens en ouderen. Maar ook gezinswoningen krijgen een plek in de Merwehaven. De bouw start naar verwachting in 2025. De eerste woningen worden waarschijnlijk einde 2026 opgeleverd.

Energieneutraal, circulair

Merwehaven wordt een energieneutrale wijk. Er wordt gebruikt gemaakt van warmte/koude-opslagsystemen die warmte en kou uit de grond en rivierwater halen. Er wordt circulair gebouwd, met het toepassen van herbruikbare grondstoffen.

Het Rijk kondigde in 2019 aan 1 miljard euro beschikbaar te stellen voor een landelijke woningbouwimpuls, om zo de woningbouw te versnellen en meer betaalbare woningen te realiseren. Die versnelling is hard nodig, gezien de krapte op de woningmarkt. Een deel van die 1 miljard is de afgelopen jaren al verdeeld onder een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam. Voor de 4de ronde is € 112 miljoen beschikbaar gesteld. Daarvan gaat € 11 miljoen naar Rotterdam, voor de toekomstige woningbouw in de Merwehaven. Recent heeft het Rijk ook een toekenning gedaan van € 9,28 miljoen voor onder andere de gebiedsontsluitingswegen en nieuwe entrees van M4H.

De Merwehaven maakt deel uit van Merwe-Vierhavens (M4H). M4H vormt samen met RDM (de voormalige werf van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij) het Rotterdam Makers District, dé plek in de regio voor de innovatieve maakindustrie.

Scroll naar boven