Realisatie betaalbare houten conceptwoningen in Crooswijk Rotterdam

Bouwende projectontwikkelaar VORM en heren 5 architecten zijn door Havensteder als winnaars geselecteerd om Crooswijk te voorzien van woningen, verdeeld over vijf locaties in het Van Meekerengebied in Rotterdam.

De in totaal ruim 150 woningen worden gerealiseerd ter vervanging van bestaande woningen én op lege plekken die zijn ontstaan na eerdere stadsvernieuwingsopgaven. Door de toepassing van geïndustrialiseerde bouw in hout en gebruik van duurzame materialen zijn de woningen sneller, beter en met minimale overlast voor de omwonenden te bouwen.  

‘Werken met een vernieuwend bouwconcept in hout sluit aan bij de missie en visie van Havensteder: betaalbare woningen bieden, die we goed en duurzaam onderhouden en waar mensen prettig in wonen’, aldus Ellen Hakstege (gebiedsontwikkelaar Havensteder). 

Buurtontwikkelaar BuurtBoost, een van de nieuwe initiatieven van VORM, richt zich specifiek op het verbeteren van bestaande buurten door zowel de fysieke als sociale opgaven aan te pakken. In Crooswijk blijft BuurtBoost vanuit VORM in de lead om de nieuwe woningen te realiseren en is er met meerdere VORM bedrijven gekeken naar het vinden van een passende oplossing voor het toevoegen van circulaire, betaalbare en houten woningen.

Circulair en betaalbaar

In de realisatie wordt een circulaire houtbouw conceptwoning (geproduceerd bij DAT Bouwsystemen, de houtbouwfabriek van VORM) toegepast. In deze woning zijn prefab wanden, prefab gevelelementen, prefab badkamers en prefab kernen toegepast, waardoor deze woning snel en betaalbaar te bouwen is. Zo wordt binnen circa vijf maanden een volledig gebouw gerealiseerd met meerdere woningen voor verschillende doelgroepen.

De sociale en middenhuurwoningen worden als bouwpakket vervoerd naar de bouwlocatie. In de praktijk brengt dit minder transportbewegingen met zich mee. De bouwlocatie volstaat met een compact assemblageteam en een telescoopkraan om de gebouwen in korte tijd te monteren. Dit verkort de doorlooptijd en vermindert de overlast voor de buurt. Bovendien zijn de woningen bijzonder duurzaam, met een GPR score van 8 en een MPG score van <0,8.

Scroll naar boven