Raad Amsterdam stemt in met aangepast besluit opkoopbescherming

De Amsterdamse Raad heeft 16 februari ingestemd met het aangepaste Collegevoorstel inzake opkoopbescherming.

IVBN/NEPROM hadden bezwaren naar voren gebracht tegen de regeling die feitelijk een verhuurverbod betekent omdat die de praktijk van institutionele en andere professionele langetermijnbeleggers in overwegend nieuwbouw en transformatie ernstig zou kunnen belemmeren.

De regeling inzake opkoopbescherming is namelijk bedoeld om particuliere buy-to-let beleggers te weren uit daarvoor aan te wijzen wijken en in Amsterdam is dat de hele stad. Leden van IVBN kopen echter geen individuele koopwoningen aan om die in de huur te gaan exploiteren; hun businessmodel is immers ‘build-to-rent’ via nieuwbouw of transformatie.

Het College heeft het voorstel tekstueel aangepast om aan die bezwaren tegemoet te komen en heeft ook nog een aanvullende ontheffingsmogelijkheid geïntroduceerd. De Raad stemde daarmee in. IVBN heeft de andere G5 gemeenten, vele G40 gemeenten die bezig zijn met opkoopbescherming, de VNG en BZK over de Amsterdamse aanpak geïnformeerd.

Op 28 februari vindt de stemming plaats over nog enkele wijzigingen.

Scroll naar boven