PROVADA Voorbeeldproject seniorenwoningen met zorgoptie in Leiden

De gemeente Leiden en bouwende projectontwikkelaar VORM werken samen aan een voorbeeldproject met circa 70 woningen in een woongroep, waarvan circa 50 seniorenappartementen (koop en sociale huur).

In dit project aan de Lorentzkade in Leiden kunnen senioren doorstromen naar een nieuwe woning en langer zelfstandig blijven wonen in hun eigen wijk.

Het project aan de Lorentzkade in Leiden verrijst op hetzelfde terrein als het door VORM getransformeerde Lidwinahuis, in de driehoek tussen de Lammenschansweg, Zoeterwoudsesingel en Lorentzkade, nabij het centrum van Leiden. Nu staat hier nog een school met gymzaal. Deze worden eind 2024 gesloopt, om plaats te maken voor de circa 70 woningen van de woongroep. Ongeveer 25 koopappartementen worden ontworpen voor senioren uit de Professorenwijk en Burgemeesterswijk gecombineerd met zo’n 25 sociale huurappartementen die naar verwachting door woonstichting Ons Doel worden afgenomen, met ook senioren als doelgroep. De overige circa 20 woningen zijn eengezinswoningen voor de vrije verkoop. Deze zijn niet specifiek voor senioren. Het is de bedoeling dat deze bewoners ook deel uitmaken van de woongroep.

Woongroep

De 18 bewoners die hun intrek hebben genomen in het herontwikkelde Lidwinahuis vormen samen met de eigenaren en huurders van deze tweede fase een woongroep rond een gezamenlijke binnentuin. Bovendien krijgt het appartementsgebouw een gemeenschappelijke woonkamerDeze woonkamer is dan weer specifiek bedoeld voor de seniorenappartementen van de tweede fase (koop en sociale huur).

Eventuele zorg kan gefaciliteerd worden door het naastgelegen verzorgingshuis Lorentzhof van Libertas. De bewoners van het naastgelegen Lorentzhof, eigendom van Libertas, mogen ook gebruikmaken van de binnentuin. Bovendien worden de nieuwbouwappartementen geschikt om zogenaamde extramurale zorg te krijgen vanuit Lorentzhof, zodat de nieuwe bewoners zo lang mogelijk in hun  woning kunnen blijven.

Voorbeeld voor andere wijken

Nederland moet tot 2030 zo’n 900.000 woningen bouwen om het bestaande woningtekort op te lossen. Daarvan zou minstens de helft een seniorenwoning moeten zijn. Nu kunnen ouderen vaak niet naar een levensloopbestendige woning of appartement verhuizen, omdat deze er simpelweg niet voldoende beschikbaar zijn. De gemeente noemt het plan met zorgmogelijkheden een voorbeeld voor andere wijken in Leiden en daarbuiten, om senioren in de eigen wijk te kunnen huisvesten.

We lossen met één project meerdere maatschappelijke uitdagingen op. Zo komt ook de doorstroom op de woningmarkt op gang’, stelt Hans Meurs, CEO VORM. ‘We zijn hier met Stichting Woongroep Ouderen ProfBurgwijk (SWOPB), de gemeente, eigenaren van het Lidwinahuis, Ons Doel, Libertas en Lugten Malschaert Architecten met regelmaat in gesprek om samen tot het allerbeste plan te komen.’

Scroll naar boven