PROVADA Timpaan, Ouwehand Bouw en Gemeente Vlaardingen tekenen koopovereenkomst Fortunapark

Vandaag is op de Provada de koopovereenkomst getekend met Gemeente Vlaardingen voor de grond waar Timpaan en Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen de nieuwe wijk Fortunapark op gaan realiseren.

Deze partijen hebben eerder dit jaar de tender gewonnen die de gemeente heeft uitgeschreven voor de locatie aan de Marathonweg-Noord te Vlaardingen. Namens de gemeente tekende wethouder Ivana Somers-Gardenier, namens Timpaan directeur Ingeborg de Jong en namens Ouwehand Bouw directeur Peter Ouwehand. Bij de ondertekening was ook Mark van de Velde van woningcorporatie de Samenwerking aanwezig, die een deel van het plan zal afnemen voor 50 sociale huurwoningen.

Mens, dier én plant

Het plan Fortunapark omvat maximaal 250 woningen voor alle doelgroepen. De wijk wordt een plek waar de bewoners op een fijne manier samen kunnen leven. Meer dan 55% van de wijk wordt groen, waarmee mens en natuur in harmonie samengaan. Fortunapark neemt natuurinclusiviteit als uitgangspunt: het is een plek voor mens, dier én plant. In de wijk komt een wilgenbos en grote vijverpartij. In de noordoosthoek van het plan wordt een woontoren gerealiseerd, die als groen icoon een aantrekkelijk gezicht geeft aan de hoofdentree van Vlaardingen. De woningen zijn ontworpen vanuit een biodivers landschap waarin woningen te gast zijn.

Zus, Faro en Juli

Het tenderteam bestond naast vastgoed- en gebiedsontwikkelaar Timpaan en Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen uit landschapsarchitect Zus, Faro en Juli (betrokken architecten), Merosch (duurzaamheidsadviseur), AW Groep (civiele engineering) en Interegion Groep (tendermanagement).

De openbare daktuin en groene binnentuin met moestuin nabij de appartementen zorgen ervoor dat de bewoners elkaar als vanzelf ontmoeten. Het wordt het eerste project waarin Timpaan haar Wijkfonds gaat realiseren, waarmee de gemeenschapszin van bewoners verder worden gestimuleerd en vereenzaming wordt tegengegaan. Zo kan de wijk ook na oplevering blijven doorgroeien en zich ontwikkelen.

Scroll naar boven