PROVADA Eindhoven en VanWonen tekenen voor uitbreiding KnoopXL

De Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers en Alfred Bolks van gebiedsontwikkelaar VanWonen hebben woensdag op de Provada een intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van Vierlander.

VanWonen en de gemeente Eindhoven zetten hiermee een volgende stap richting een definitieve anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van 280 woningen aan de Fellenoord in Eindhoven.

Vierlander is onderdeel van Eindhoven Internationale KnoopXL, de grootschalige gebiedsontwikkeling rondom station Eindhoven centraal. Het is een van de eerste grootschalige woonprojecten in Fellenoord, aan de noordzijde van het station. De Vierlander wordt gekenmerkt door de hoge mate van betaalbare woningen in het sociale en middensegment. Alle woningen van het project worden in het huursegment in de markt gebracht, waarvoor een vroegtijdige samenwerking is aangegaan met een donkergroen duurzaam beleggingsfonds.

Aan de slag

Wethouder Stijn Steenbakkers (gebiedsontwikkeling KnoopXL en Brainport) wil dat KnoopXL een bruisende nieuwe wijk wordt waar verschillende doelgroepen kunnen wonen, werken en elkaar ontmoeten. ‘Naast alle papieren plannen, moeten we ook aan de slag. De Vierlander is een belangrijk en concreet project in het gebied dat moet gaan vliegen. Met het beoogde woonprogramma levert het project een waardevolle bijdrage aan het aantal betaalbare woningen die we keihard nodig hebben. Ook verbindt het project de binnenstad en de wijken rondom de Kruistraat met elkaar.’

In Vierlander wordt de sociale cohesie wordt versterkt door ontmoetingen te stimuleren. In het ontwerp voor het gebouw en het omliggende terrein gelden de hoogste standaarden voor sociale duurzaamheid, energieverbruik en -opwekking, klimaat en biodiversiteit en materiaalgebruik.

VanWonen algemeen directeur Alfred Bolks is trots: ‘We hebben onlangs als eerste gebiedsontwikkelaar een ESG-score verkregen. De ontwikkeling van Vierlander past perfect bij onze ESG-doelstellingen. Hiermee maken we betaalbaar wonen mogelijk, op een binnenstedelijke locatie met serieuze aandacht voor de sociale omgeving én het klimaat.’

Vervolgstap

De Vierlander is als frontrunner binnen internationale KnoopXL al enige tijd in gesprek met de gemeente. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst wordt een vervolgstap gezet naar het opstellen van een definitieve anterieure overeenkomst. Deze wordt vervolgens samen met een clusterpaspoort ter goedkeuring voorgelegd aan het college van B&W en gepresenteerd aan de Eindhovense gemeenteraad.

Eindhoven staat aan de vooravond van een flinke schaalsprong, mede door de enorme economische groei van de regio Brainport Eindhoven. In de stad en in de Brainport-regio gaan het niveau van voorzieningen, woningen, kantoorruimten en mobiliteit flink toenemen. Het gebied rondom het station Eindhoven Centraal, Internationale KnoopXL, speelt hierin een centrale en cruciale rol.

Vierlander is een gezamenlijke ontwikkeling van Four-D en VanWonen.

Scroll naar boven