Opslag in haven Rotterdam op pre-corona niveau

De Rotterdamse haven sloeg in 2021 weer net zoveel goederen over als voor de coronapandemie in 2019. Met de name toename van het aantal overgeslagen containers was een uitschieter. 

Het totaal van in de haven overgeslagen goederen lag in 2021 op hetzelfde niveau als in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Ten opzichte van 2020 steeg de overslag met 7,3% tot 468,7 miljoen ton. Alle goederensegmenten lieten door het aantrekken van de economie een ‘plus’ zien, uitgezonderd agribulk.

Lees ook: DHG verkoopt Smartlog Maasvlakte voor € 230 mln aan Patrizia

Recordoverslag containers

Het aantal containers dat de Rotterdamse haven passeerde nam gemeten in TEU (de standaardmaat voor containers) ten opzichte van 2020 toe met 6,6% tot 15,3 miljoen. Niet eerder werden zoveel containers in Rotterdam overgeslagen. Afgelopen jaar is het Havenbedrijf gestart met de bouw van nieuwe kades voor containerterminals op Maasvlakte 2. Dit levert op termijn een extra overslagcapaciteit op van ca. 5 miljoen TEU. Ingebruikname van de Container Exchange Route tussen de verschillende terminals op de Maasvlakte zal de efficiency vergroten. Het vorig jaar in gebruik genomen Theemswegtracé is een belangrijke verbetering voor de 90 tot 100 goederentreinen die dagelijks over de Havenspoorlijn rijden.

Droog massagoed

De Duitse staalproductie trok vorig jaar  flink aan met als gevolg een grotere aanvoer van ijzererts, schroot en kolen. Belangrijkste reden voor de forse stijging van de aanvoer van kolen was echter de hoge gasprijs. Die zorgde ervoor dat kolencentrales goed konden concurreren met gasgestookte elektriciteitscentrales zodat ruim 40% meer kolen werden geïmporteerd dan het jaar ervoor, en bijna 10% meer dan in 2019. 

Nat massagoed

In de categorie nat massagoed zorgde het aantrekken van de economie voor meer overslag van ruwe olie, olieproducten, LNG en overig nat massagoed. Het volume ruwe olie en olieproducten bleef wel achter bij dat van 2019. In totaal werd in 2021 6,6% meer aan natte bulk goederen overgeslagen dan het jaar ervoor, maar 3,1% minder dan in 2019. De toename van LNG werd vooral veroorzaakt door de hogere gasprijzen in Europa, waardoor meer van dit vloeibaar aardgas naar Europa getransporteerd werd. 

Overig stukgoed

De categorie overig stukgoed kende een forse groei door onder andere meer overslag van staal en aluminium, waardoor de categorie breakbulk als geheel (roro en overig stukgoed) een groei noteerde van 3,2% ten opzichte van 2020 en 0,4% vergeleken met 2019.

Daling opbrengsten verhuur

Financieel heeft het Havenbedrijf een goed jaar achter de rug. De opbrengsten stegen 2,6% tot € 772,7 miljoen, terwijl de operationele lasten daalden met 5,5% tot € 260,5 miljoen. Het bedrijfsresultaat voor rente, afschrijvingen en belastingen (EBITDA) nam 7,3% toe tot € 512,2 miljoen. De opbrengsten uit de verhuur van terreinen daalden licht door eenmalige effecten van prijsherzieningen in 2020. De inkomsten uit zeehavengeld namen toe als gevolg van de groei van de overslag. Het netto resultaat bedraagt € 247,2 miljoen (2020: € 351,7 miljoen). Het verschil wordt verklaard door een belastingherrekening voor toekomstige jaren als gevolg van de wijziging van het tarief vennootschapsbelasting.

Energietransitie haven

Inmiddels krijgt de energietransitie in de haven steeds meer gestalte. Voor verschillende projecten werd het afgelopen jaar de investeringsbeslissing genomen, voor andere projecten staat die in 2022 gepland. De afgelopen periode zijn bijvoorbeeld de definitieve contracten gesloten met de vier bedrijven die gebruik gaan maken van het CO2-transport en -opslagsysteem Porthos, is een grote walstroominstallatie in het Calandkanaal opgeleverd en is Shell in Pernis gestart met de bouw van een grote biobrandstoffenfabriek. Dit jaar worden investeringsbeslissingen verwacht voor onder andere Porthos, de waterstofleiding door het havengebied HyTransPort, en een eerste grote groene waterstoffabriek op de Maasvlakte.

Scroll naar boven