Oplevering gebiedsontwikkeling Park Centraal in Tilburg

Met het symbolisch openstellen van een fietsersbrug, is de gebiedsontwikkeling Park Centraal in Tilburg afgerond.

De brug maakt een verbinding tussen twee deelgebieden. Binnen Park Centraal zijn 360 duurzame en klimaatbestendige woningen gerealiseerd, zowel koopwoningen als vrije sector huurwoningen. Park Centraal is een samenwerking van gebiedsontwikkelaar AM, BAM Wonen en de gemeente Tilburg.

De 360 nieuwe woningen bevinden zich in een groene buitenruimte, voor een belangrijk deel losgekoppeld van het warmtenet en voorzien van zonne-energie. De bouw van de eerste woningen is gestart in 2018.

Alle woningen zijn uitgevoerd met een individuele combiwarmtepomp. Dit zorgt in combinatie met zonnepanelen en hoogwaardige isolatie voor een zeer energiezuinige woning, die duurzaam en toekomstbestendig is. Een combiwarmtepomp betekent een woning zonder gas en biedt de bewoners meerdere voordelen. Gasvrij wonen draagt bij aan een gunstig (binnen)klimaat, het verschaft een financieel voordeel en zorgt voor een grotere veiligheid binnenshuis.

Ook bij de inrichting van het openbaar gebied is rekening gehouden met duurzaamheid. Het regenwater wordt niet afgevoerd via het riool maar naar het centrale park. Met de inrichting van het park, dat fungeert als waterbuffer, is hiermee rekening gehouden in de vorm van onder andere wadi’s. Dit zijn verzamelplaatsen waar regenwater kan infiltreren in de bodem of vertraagd kan worden afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Scroll naar boven