Nieuwe wijk Rijnpark in Arnhem goed voor 7000 woningen

Arnhem heeft de plannen voor Rijnpark gepresenteerd: een ambitieuze transformatie van een verouderd bedrijventerrein en rangeerterrein naar een bruisende woonwijk.

De toekomstige wijk met ruimte voor bedrijvigheid en veel groen ligt op loopafstand van het centrum en nabij de Veluwe. Rijnpark krijgt een divers aanbod van 7000 woningen en biedt 5000 banen. Hiermee wordt een grote stap gezet in de ambities die de stad heeft voor Arnhem-Oost.

Paul Smeulders, wethouder Wonen en Vluchtelingen: ‘Het is onze ambitie om de wooncrisis op te lossen door veel betaalbare woningen te bouwen. Rijnpark in Arnhem-Oost is daar een heel geschikte plek voor. Wat nu nog spoorzone is, wordt straks een energieke en groene wijk met duizenden betaalbare woningen, innovatieve werkruimtes en een prachtig park.’

Vluchtelingen

Rijnpark wordt een gemengde, diverse en inclusieve wijk met 7000 woningen, waarvan een groot deel sociale huur en betaalbare koop. Er komt een breed scala aan voorzieningen en bedrijvigheid. Daarnaast worden er 750-800 plekken voor de permanente opvang van vluchtelingen ingepland. Een nieuw stadspark en groene inrichting van de wijk dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving, biodiversiteit en bieden verkoeling. De ambitie is om zoveel mogelijk in de eigen energiebehoefte te voorzien door middel van duurzame oplossingen en watermanagement.

De ontwikkeling van Rijnpark komt tegemoet aan de behoefte voor meer commerciële en maatschappelijke voorzieningen in Arnhem-Oost. Bij het toewijzen van ruimte in Rijnpark, kijkt de gemeente eerst naar bestaande bedrijven in de Spoorzone die terug willen keren en passen binnen de ontwikkelingsvisie van de wijk. Daarna wordt gekeken naar bedrijven die een toevoeging bieden aan de stad. Hierbij moet gedacht worden aan creatieve ondernemers, lokaal midden- en kleinbedrijf, detailhandel en horeca.

Rijnpark bevordert duurzame mobiliteit met een focus op fietsers, voetgangers en OV, waardoor het park, scholen en andere voorzieningen gemakkelijk bereikbaar zijn, niet alleen voor de mensen in de buurt, ook voor de omliggende wijken. In het plan staat de fietsbrug naar Malburgen om Arnhem-Zuid en Noord nog beter met elkaar te verbinden, zowel fysiek als sociaal-maatschappelijk.

Nationaal Programma

De opbouw en ontwikkeling van de nieuwe wijk valt binnen het Nationaal Programma Arnhem Oost. Een langjarig plan voor gelijke kansen voor alle Arnhemmers waardoor het voor iedereen fijn leven is, waar iedereen zichzelf kan zijn en iedereen kan bijdragen. De plannen zijn tot stand gekomen na gesprekken met onder andere omwonenden, omliggende bedrijven, grondeigenaren, gebruikers en woningcorporaties.

De gebiedsvisie Rijnpark is een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van Spoorzone Arnhem-Oost. Onlangs keurde de Arnhemse gemeenteraad het gebiedsprogramma goed. Als vervolg daarop, gaat de gemeenteraad de gebiedsvisie Rijnpark nu behandelen. De realisatie van deze plannen is alleen mogelijk dankzij de steun van de landelijke overheid, die heeft het gebied als zogenaamd NOVEX-gebied aangewezen. Dit zijn zestien landelijke aandachtsgebieden waar grote ruimtelijke transities vragen om een apart ontwikkelperspectief. Inmiddels is al meer dan € 100 mln toegezegd om de plannen voor de Spoorzone Arnhem-Oost te realiseren.

Scroll naar boven