Nieuw kader voor duurzame inpassing logistieke bedrijfsruimte

De groei van de logistieke sector in Nederland kan duurzaam worden ingepast door bestaande logistieke terreinen en gebouwen maximaal te benutten. En daarnaast alleen selectief nieuwe grootschalige logistieke parken te realiseren.

Het adviesbureau Buck Consultants International heeft op eigen initiatief een kader hiervoor ontwikkeld. Daarin staan uitgewerkte selectiecriteria en voorwaarden op elk van de drie ruimtelijke schaalniveaus: regionale planning van bedrijventerreinen; inrichting van logistieke bedrijventerreinen; de kavels/gebouwen van het distributiecentrum zelf.

‘Met deze nieuwe aanpak wordt recht gedaan aan het economisch belang van de logistieke sector, wordt optimalisatie van gebruik van bestaande terreinen gecombineerd met selectieve aanleg van logistieke parken voor grote distributiecentra en is er een duidelijke taakverdeling tussen wat het Rijk en de provincies en gemeenten moeten doen’, aldus Buck Consultants International.

Economisch belang logistiek
De behoefte aan logistieke ruimte is momenteel (en naar verwachting ook de komende jaren) groot, met name door de snelle groei van e-commerce, die door corona een extra stimulans heeft gekregen. Ook het meer robuust maken van aanvoerketens uit Azië laat de vraag naar distributiecentra toenemen.

De totale directe en indirecte werkgelegenheid in warehouses en distributiecentra bedroeg vorig jaar meer dan 400.000 personen. Met name door de snelle groei van online aankopen groeit de behoefte aan distributieruimte substantieel, variërend van mega warehouses (meer dan 40.000 m2) tot kleinschalige last mile-distributiecentra. De toegevoegde waarde in deze distributiecentra groeit overigens sneller dan de werkgelegenheid, terwijl ook de toepassing van automatiseringssystemen en robots fors toe neemt.

Strengere richtlijnen nodig
In het kader ‘Duurzame inpassing van logistiek vastgoed’ stelt Buck Consultants International géén nationaal verbod voor op uitbreiding van logistieke bedrijfshuisvesting, maar wel strengere richtlijnen. Enerzijds voor de plaatsing van distributiecentra op brownfields (bestaande bedrijventerreinen en gebouwen) en anderzijds op greenfields (nieuwe logistieke terreinen).

Kleinschalige en middelgrote logistiek moet voor het merendeel worden geaccommodeerd op bestaande bedrijventerreinen. Met name voor grootschalige logistiek (kavels van meer dan 6 ha met gebouwen van 40.000 m2 of meer) moeten selectief logistieke parken worden ontwikkeld, omdat die in veel gevallen moeilijk in te passen zijn op brownfields.

‘Door brownfield-optimalisatie te koppelen aan de realisatie van greenfields ontstaat er druk om de bestaande ruimte maximaal te gebruiken en selectief nieuwe logistieke parken te ontwikkelen’, zo stelt Buck Consultants International. ‘Het Rijk moet richtlijnen geven voor die verhouding. Of, in welke mate en waar regio’s die ruimtevraag willen accommoderen blijft het primaat van provincies.’

De Rijksoverheid moet ook actief bijdragen aan de inpassing van logistieke bedrijvigheid, aldus het adviesbureau. Al eerder pleitte Buck Consultants International voor regionale herstructurerings-maatschappijen voor bedrijventerreinen. Daaraan moet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dan gaan bijdragen: met startkapitaal voor financiering, niet met subsidies. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet daarnaast goede multimodale bereikbaarheid van de nieuwe parken mogelijk maken.

Scroll naar boven