Nieuw bedrijventerrein als oplossing bij tekort courante kantoren

Voor een behoorlijk deel van de kantorenvoorraad is er nog geen label afgegeven. Dat geldt in het bijzonder voor de gemeente Súdwest-Fryslân, waar 55% van de labelplichtige kantoren nog geen label heeft.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 9, 30 september 2022

De gemeente Súdwest-Fryslân, in oppervlakte de grootste gemeente van ons land en goed voor 90.000 inwoners, heeft de lokale kantorenmarkt goed in beeld en put daarbij uit de informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hieruit blijkt dat er op 1 juli 2022 in de gemeente 498 kantoorfuncties aanwezig waren, waarvan er 332 mogelijk of zeker verplicht zijn een energielabel C te hebben. Daaraan voldoen er (mogelijk) 182 nog niet. De gemeente weet niet waarom. Woordvoerder Christiaan Weening: ‘Onbekendheid met de regels zou een van de redenen kunnen zijn waarom op dit moment niet alle kantoorpanden beschikken over een energielabel. We gaan er vanuit dat onze ondernemers van goede wil zijn en we verwachten dat we met aandacht en informatie slagen kunnen maken. Dit sluit ook goed aan bij de preventiestrategie die is opgenomen in ons Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid (VTH)-beleid. De communicatie richt zich dan ook op de bekendheid met de regels en ondersteunt de naleving daarvan.’

Lees ook: Voor wie denkt dat de label C-plicht een wassen neus is

Gebruik nog onduidelijk

De gemeente heeft zelf ook nog drie kantoren in bezit die nog niet aan de norm van energielabel C of beter komen. ‘Deze kantoren zijn nog niet naar een hoger label gebracht omdat het toekomstige gebruik ervan nog niet duidelijk is. Dat moet nog worden onderzocht.’

Hoewel de wet de ruimte biedt om de uitvoering van de label C-plicht uit te besteden aan de lokaal actieve omgevingdienst, heeft Súdwest-Fryslân het toezicht en de handhaving zelf ter hand genomen. Weening: ‘Op basis van een eerdere release van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de GISviewer) waren er 170 kantoorfuncties met (mogelijk) een energielabel lager dan C in beeld. Daarvoor hadden we 0,5 uur gerekend. In totaal zijn 85 uur in het VTHup 2022 opgenomen. Deze uren zullen we gebruiken om de eigenaren/gebruikers van kantoren te informeren over de regelgeving en hen te motiveren om duurzaamheidsmaatregelen te treffen.’

Specifieke omstandigheden

Op basis van de respons op deze acties, de nieuwe stand van zaken die eind 2022 via de GISviewer van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt opgemaakt en de andere handhavingstaken en -prioriteiten zal een strategie worden opgesteld voor welke stappen er verder nodig zijn. Weening: ‘Hoe dat er exact gaat uitzien, is daarom op dit moment niet bekend. Hierbij willen we wel nogmaals benadrukken dat eventuele maatregelen erop gericht zijn om eigenaren/gebruikers te stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te treffen.’

Als de gemeente gaat handhaven, wordt er volgens hem rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval. ‘Deze omstandigheden hebben zowel betrekking op het gebouw als op de eigenaar/gebruiker en diens eventuele plannen. Ook de belangen van de ondernemer worden meegewogen. Een kantoorgebouw dat bijvoorbeeld binnen twee jaar wordt gesloopt of getransformeerd, heeft geen label C-verplichting.’

Lees ook: Tekort aan duurzaam aanbod dreigt in kleinere kantoorsteden

Naleving

Het moet ertoe leiden dat de naleving van de labelplicht zo goed mogelijk verloopt. ‘Daarnaast moeten we als gemeente de voorraad op peil houden, en daarom houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Binnenstedelijke ontwikkelingen en nieuwe bedrijventerreinen kunnen een oplossing bieden als er een tekort aan kantoren dreigt te ontstaan.’

 

Scroll naar boven