MWPO neemt Rijksmonumenten Gasthuiskwartier Den Bosch over

Vof Gasthuiskwartier, een samenwerkingsverband van AM en Heijmans, heeft de rijksmonumenten Zusterhuis, Stergebouw en Mariapaviljoen in Den Bosch overgedragen aan ontwikkelaar MWPO uit Den Bosch.

Vof Gasthuiskwartier heeft als verkoper samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch de ambities en ontwikkelkaders bepaald voor dit middengebied en hiervoor een aantal marktpartijen benaderd. MWPO heeft vanuit deze kaders en ambities de beste visie opgesteld en is geselecteerd als winnende partij en koper. Het idee is om deze gebouwen duurzaam te exploiteren en in belegging te houden. In het Gasthuiskwartier komen wonen, werken, ontmoeten en winkelen samen.

Werken wordt het centrale thema van het middengebied van het Gasthuiskwartier. Het is gericht op bedrijvigheid die een bijdrage levert aan de levendigheid in het gebied en aan de interactie met de rest van de stad. Naast het werken komen er ondersteunende functies. Tussen het Zusterhuis en het Stergebouw zal MWPO tevens een nog te bepalen aantal nieuwbouwappartementen realiseren. De exacte invulling wordt op dit moment verder verkend en uitgewerkt. De omgevingsdialoog is opgestart, om ook omwonenden en belanghebbenden te betrekken bij de invulling van de gebouwen. Het gebied wordt in fasen gerealiseerd.

Vof Gasthuiskwartier richt de openbare ruimte in het middengebied in als groen en uitnodigend ontmoetingsgebied, dat klimaatadaptief is. Dit betekent dat de groene inrichting bijdraagt aan het terugdringen van hitte en het vasthouden van het (regen)water en tevens ruimte biedt voor planten en dieren (biodiversiteit).

MWPO is voor de aankoop geadviseerd door Schaap Advocaten & Notarissen. De aankoop is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Restauratiefonds (NRF).

Scroll naar boven