Miljoenen extra voor woningbouw aan Koningin Julianaplein in Den Haag

Amvest, Synchroon en gemeente ‘s-Gravenhage investeren miljoenen extra in woningbouw op het Koningin Julianaplein bij station Den Haag Centraal.

Ontwikkelcombinatie KJ-plein (OCKJ), een samenwerking van Amvest Development en Synchroon, en de gemeente dragen beide een bedrag van € 3 mln bij aan de bouw van 396 woningen, de ontwikkeling van het Koningin Julianaplein zelf en de te bouwen Stadshal. Dit doen zij om het financiële gat op te vangen dat is ontstaan als gevolg van sterk gestegen bouwkosten.

Naast het centraal station komen twee torens van negentig meter hoog met een variatie aan koop- en huurappartementen. Beide torens worden verbonden door groene daktuinen en een gemeenschappelijk terras. Deze liggen bovenop de te bouwen Stadshal, een open ruimte met gewelfd, houten plafond die in directe verbinding staat met het centraal station. Ook het Koningin Julianaplein zelf krijgt een andere inrichting.  

Het leveren van een eenmalige bijdrage aan OCKJ is financieel de verstandigste keuze, aldus wethouder stedelijke ontwikkeling Robert van Asten. De situatie is volgens hem uitzonderlijk. De gemeente is eigenaar van de bouwgrond. Mocht de gemeente geen bijdrage leveren, dan betekent dit op korte of zelfs langere termijn geen woningen, maar wel kosten voor de gemeente, zoals de (tijdelijke) inrichting van het plein. Deze optie levert geen woningen op en kost meer geld. De grond terugnemen van de ontwikkelcombinatie -een ander scenario- levert een nog groter financieel verlies op.

“Een financiële bijdrage is het beste scenario voor de gemeente. Die keuze levert ons zeer waarschijnlijk woningen, de stadshal én een verbeterd KJ-plein op. Dat hebben we ook onafhankelijk laten checken door onderzoeksbureau PWC. Zij bevestigen dat dit de verstandigste beslissing is”, zo verklaart wethouder Van Asten.

Aan de bijdrage van de gemeente is een aantal voorwaarden verbonden. En komt pas als er echt wordt gebouwd. Ook mag de ontwikkelaar geen winst maken op de bijdrage van de gemeente. Bovendien is het bedrag van € 3 mln een maximum. Dit kan minder worden, mochten de opbrengsten van de koopwoningen op het Koningin Julianaplein alsnog meevallen. Daarnaast ontvangt OCKJ de bijdrage van de gemeente pas op het moment dat de bouw is gestart én er twaalf maanden achtereenvolgend gebouwd is.

Als de gemeenteraad instemt met het benodigde budget, dan zal de bouw op het Koningin Julianaplein naar verwachting eind 2023 of begin 2024 beginnen.

Scroll naar boven