Kentalis vertrekt naar Arnhem

Stichting Kentalis, een stichting die zorg biedt voor mensen met een taalkundige- of communicatieve beperking, verplaatst haar activiteiten van Velp naar Arnhem.

Stichting Kentalis heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten voor 1.100 m² en 26 parkeerplaatsen aan de IJsselburcht 4 te Arnhem. Kentalis werd geadviseerd door BMV Bedrijfsmakelaars, partner in Dynamis.

Scroll naar boven