Jaarbeurs Utrecht herziet plannen

De Jaarbeurs Utrecht gaat zijn plannen uit 2019 herzien vanwege een reeks van vooral financiële redenen. De aanpak van de twintig hectare in het centrum van de stad wordt anders en sommige onderdelen vervallen.

Dat heeft Stationsgebied CU2030 gemeld. Een herontwikkeling van het hallencomplex zal meer gefaseerd worden uitgevoerd, zo laat de Jaarbeurs weten. Uit het oorspronkelijke plan worden het groene dak(park) en het creëren van een inpandige logistieke straat losgelaten vanwege de hoge kosten.

De oorspronkelijke plannen zijn volgens de Jaarbeurs niet langer haalbaar door de hoge inflatie, de gestegen energieprijzen en daarmee samenhangend: de fors stijgende bouw- en financieringskosten.

Volgens Jaarbeurs speelt ook de nieuwe situatie in de evenementensector na Covid-19 een rol, zoals de intrede van online- en hybride evenementen. Dit is een ontwikkeling die van invloed is op de eisen aan de hallen en de flexibiliteit die daarvoor nodig is.

Het Masterplan Jaarbeurs gaat over het terrein voor de toekomstige Jaarbeurshallen (Beurskwartier 2), maar ook over het huidige parkeerterrein aan de westzijde van het Merwedekanaal (Beurskwartier 3) en de huidige hallen 2 t/m 5 achter de Graadt van Roggenweg (Beurskwartier 4).

De ontwikkeling Jaarbeurs wordt ongeveer begrensd door het parkeerterrein P3 waar de woonbuurt Beurskwartier wordt ontwikkeld, de kantoren aan de Graadt van Roggenweg, de Van Zijstweg en de Overste den Oudenlaan. Het omvat de huidige Jaarbeurshallen, de parkeerterreinen P2, P4 en P6 aan de overzijde van het Merwedekanaal, de oevers van het kanaal en de Casinolocatie. In totaal is het gebied meer dan twintig hectare groot.

Afhankelijk van de nieuwe plannen van Jaarbeurs, wordt door de gemeente beoordeeld in hoeverre een nieuwe omgevingsvisie nodig is. In andere woorden: er is nog verder overleg nodig, voordat er meer informatie is.

Bij het opstellen van de Omgevingsvisie heeft reeds participatie plaatsgevonden. De resultaten hiervan worden bij de nieuwe plannen gebruikt. Afhankelijk van de uitwerking van de nieuwe plannen vindt er opnieuw participatie plaats.

 

Scroll naar boven