Hoorne en BPD kopen grond in Waterland

Gemeente Waterland, Hoorne Vastgoed en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling hebben vrijdag 8 juli de koopovereenkomst gesloten voor het project Galgeriet in Monnickendam.

Hoorne en BPD gaan hier een nieuwe woonwijk realiseren. Er is nu definitief instemming bereikt over de aanvullende (ver)koopvoorwaarden voor de gronden van het gebied.

De koopovereenkomst is een aanvulling op de realisatieovereenkomst die eerder gesloten is. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de realisatieovereenkomst is dat de helft, in plaats van 40%, van de woningen betaalbaar wordt. De koopovereenkomst werd ondertekend door burgemeester Marian van der Weele namens gemeente Waterland, Harm Janssen namens BPD en Paul van der Eng namens Hoorne vastgoed.

De ondertekening vormt het startsein voor de daadwerkelijke uitvoering van het project. De eerste stappen, zoals de sloop van diverse panden, zijn inmiddels gezet. Eind dit jaar wordt het plangebied bouwrijp gemaakt. Tegelijkertijd wordt aan de oostzijde de nieuwe toegangsweg naar de jachthaven Hemmeland gemaakt. Vervolgens wordt het deel ten westen van de toegangsweg aangepakt. Onderdeel van het bouwrijp maken is het aanbrengen van damwanden in de haven en het ophogen van de toekomstige openbare wegen, die gedurende een periode van ruim 1 jaar moeten worden voorbelast.

Het Galgeriet, aan de haven van Monnickendam, wordt een gemengd woongebied met daarin een mix van in totaal 700  huur- en koopwoningen. Daarnaast is er ruimte voor voorzieningen zoals een supermarkt, bibliotheek, kinderdagverblijf, horeca, hotel en kleinschalige bedrijvigheid. Jachthaven Waterland krijgt een transformatie en wordt verplaatst naar locatie Hemmeland met een geheel vernieuwde opzet.

Scroll naar boven