‘Hoge grondstofprijzen raken beleggers in logistiek vastgoed’

Inflatie, hogere prijzen van grondstoffen en verstoorde leveringsketens zorgen voor een negatief sentiment en zijn van invloed op wat beleggers doen.

Dat zegt Madeline Buijs, chief economist en head of research van Colliers Nederland.

Hoewel grondstofprijzen in de afgelopen twee jaar stegen, leek het vastgoed hiervan geen last te hebben gehad. De I&L-markt heeft volgens Buijs juist kunnen profiteren omdat meer personen gebruikmaakten van e-commerce.

De huidige situatie in Oekraïne – samen met de stijgende inflatie – zorgt voor een negatiever sentiment. De leveringsketens raken opnieuw verstoord, net nu de wereldhandel goed op stoom kwam.

Voor huurders van bedrijfsruimten en magazijnen kan vooral de inflatie een groot probleem vormen, omdat huren vaak gekoppeld zijn aan de inflatie (CPI). Met de hoge inflatie van 9,7% in maart zullen huurders waarvan het contract inging in juli dit direct voelen.

Basisproducten als hout zijn sinds januari 2020 met meer dan 45% in prijs gestegen, metalen met 55% en chemische producten met bijna 40%. Producenten kunnen hier alleen onderuit komen als er eerder prijsafspraken zijn gemaakt. Wanneer dit niet het geval is, zullen de kosten (naast de huur) dus snel oplopen. Uiteindelijk zullen deze hogere productiekosten doorberekend worden aan de consument om bestaanszekerheid te behouden.

De hoge inflatie kan problematisch worden, denkt Buijs, als het gaat om nieuwbouw en herontwikkelingen. De kosten voor grondstoffen en bouwmaterialen vormen een groot risico. E-commerce en aanverwante logistiek worden mogelijk minder geraakt. De steeds verdere verschuiving hiernaartoe – versterkt door de coronapandemie – blijft interessant voor investeerders. Al zullen de rendementen mogelijk lager komen te liggen. Het investeringsvolume zal als gevolg hiervan afnemen. 

Scroll naar boven