Heijmans koopt fabrieksterrein IJsselstein voor ontwikkeling woonwijk

Bouwbedrijf Heijmans zet met de aankoop van het terrein van Roba Metals in IJsselstein de volgende stap in de ontwikkeling van de bedrijfslocatie aan de Hollandsche IJssel tot nieuwe woonwijk. 

Deze week is de koopovereenkomst ondertekend voor de grondtransactie. Financiële details maken beide partijen niet bekend. De Oevertuinen, gelegen aan de Zomerdijk langs de Hollandsche IJssel, belooft een woonwijk te worden met een omvang van circa 550 woningen. 

Met de geplande verhuizing van Roba Metals naar Lopik, wordt de weg vrijgemaakt voor de transformatie van de zes hectare grote locatie naar een levendige woonwijk. De locatie doet sinds de jaren zestig dienst als bedrijfslocatie, maar is in de loop der jaren omgeven door nieuwe woonwijken van IJsselstein.

Raadsbesluit

De gemeenteraad van IJsselstein stemde begin maart 2024 in met het raadsvoorstel ‘Hoofdopzet woningbouwlocatie Roba terrein’, inclusief twee amendementen waarin een bandbreedte met categorisering (sociale woningen, middensegment en vrije sector) is opgenomen.

De voorbereidingen voor het vaststellen van een nota van uitgangspunten zijn al in gang gezet, met buurtbijeenkomsten die de afgelopen periode zijn gehouden om de gemeenschap te betrekken bij de plannen. Heijmans werkt dit alles nu uit tot een definitieve nota van uitgangspunten, die wordt ingediend bij de gemeente. Vervolgens worden de plannen verder uitgewerkt zodat een omgevingsplan kan worden opgesteld. Zodra deze succesvol zijn doorlopen is de verwachting dat in 2027 met de bouw wordt gestart van de eerste woningen.

Parkeerhubs

Centraal in het ontwerp van de nieuwe wijk staan de voetganger en fietser. Parkeeroplossingen worden gevonden in de vorm van parkeerhubs, wat resulteert in een ruime opzet voor ontmoeting en groen langs de Hollandsche IJssel. Deze insteek past bij de missie van Heijmans als makers van een gezonde leefomgeving, die ook terug te zien is in gebiedsontwikkelingen als deze. Onder meer de behoeften en wensen van toekomstige bewoners staan hierin centraal.

Scroll naar boven