Havensteder en Heembouw Wonen verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en Heembouw Wonen gaan 406 woningen en twee commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam verduurzamen.

Begin februari sloten beide partijen hiervoor een overeenkomst. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige en toekomstbestendige woningen. De werkzaamheden starten medio mei 2024.

In nauwe samenwerking met de klankbordgroep van het Rottekwartier is een intensief traject doorlopen om te komen tot een mooi gedragen plan. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het isoleren van het dak en de kruipruimte en het aanbrengen van CO2 gestuurde mechanische ventilatie. In het kader van de noodzakelijke energietransitie worden de installaties aangepast om de woningen aardgasvrij te maken.

Van collectieve stadsverwarming gaan de woningen over op een individuele afleverset. Naast het verduurzamen van de woningen, zijn er onderhoudswerkzaamheden. Zoals het herstel van de gevels, vervanging van het hout van de balkons en galerijhekken en het vernieuwing van de badkamer, keuken en toilet waar dat nodig is.

Licht, zicht, dicht

Heembouw Architecten maakte het ontwerp voor dit project met het thema ‘Licht, zicht, dicht’, waarbij de nadruk ligt op het vergroten van het gevoel van geborgenheid. De onderdoorgangen naar de binnentuinen worden afgesloten en zijn alleen toegankelijk voor de bewoners. Daarnaast krijgen de bewoners een videofoon en wordt er betere verlichting geplaatst om de entrees meer te laten opvallen.

Succesvolle samenwerking

Heembouw werkt samen met Havensteder vanuit een ketensamenwerking. Samen met nog drie andere ketenpartners wil Havensteder de komende jaren 5400 sociale huurwoningen in Rotterdam en omgeving duurzamer, comfortabeler en toekomstbestendig maken. Heembouw heeft afgelopen jaren vanuit de samenwerking met Havensteder al diverse projecten uitgevoerd, zoals de verduurzaming van twintig maisonnettewoningen aan de Pirandellostraat Rotterdam en de verduurzaming van meerdere portiekflats aan de Wiekslag e.o. in Capelle aan den IJssel.

Scroll naar boven