Haagse wijk Laakhavens krijgt veel groen en veel bewoners

In Laakhavens in Den Haag komen naast 9000 nieuwe woningen een groot stadspark, voorzieningen, werkruimtes en winkels.

De wijk wordt groener, duurzaam en de voetganger komt op de eerste plaats. De voormalige Haagse havenwijk, waar het industriële karakter nog steeds voelbaar is, gaat de komende jaren flink veranderen. Hoe de toekomst van de Laakhavens eruit gaat zien, beschrijft de gemeente in het nu ter inzage gelegde ‘beeldkwaliteitsplan’ Laakhavens-Hollands Spoor.

Zeker op het gebied van vergroening ligt er een stevige ambitie. Op dit moment is 30% van de wijk bebouwd, 57% verhard en bestaat 13% uit groen en water. De ambitie is om deze verdeling totaal op zijn kop te zetten, door te streven naar een verhouding van 25% bebouwd, 20% verhard en 55% voor groen en water. Rond 2030 is de verwachting dat grote delen van het gebied getransformeerd zijn. Een van de eerste ontwikkelingen is het project Escher Gardens, ter hoogte van de Waldorpstraat, waar naar verwachting de werkzaamheden in 2025 starten.

Betere buurten

Wie in het gebied komt bouwen moet dus meebouwen aan een groene, waterrijke stadswijk met respect voor de historie van het gebied, waar de voetganger centraal staat. Wethouder van Asten: ‘We willen in onze stad betere buurten bouwen. De Laakhavens zijn nu nog vrij versteend en bestaan nog uit verschillende ‘eilandjes’. Dat gaan we aan elkaar verbinden, met groen, met plekken om elkaar te ontmoeten, met uitnodigende architectuur.’

De ontwikkelingen in de Laakhavens zijn onderdeel van de gebiedsontwikkeling Central Innovation District (CID), het economische hart van de stad. De gemeente wees dit gebied tussen en rondom de intercitystations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI aan als plek waar 20.500 nieuwe woningen komen. Daarbij zijn goede bereikbaarheid, voldoende groen en voorzieningen de uitgangspunten. Om de stad ook in de toekomst aantrekkelijk, veilig en leefbaar te houden.

 

Scroll naar boven