Gemeente Vijfheerenlanden huurt kantoorpand voor tijdelijke huisvesting

FlexxInvestments en Gemeente Vijfheerenlanden hebben een langjarige huurovereenkomst gesloten voor het kantoorpand van circa 1750 m² aan de Lage Biezenweg te Vianen.

Nadat de huidige huurder de locatie vanwege herhuisvesting had verlaten, toonde Gemeente Vijfheerenlanden interesse om de locatie te huren als tijdelijke huisvesting voor bepaalde doelgroepen, als migranten en asielzoekers.
Samen met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt het pand door Gemeente Vijfheerenlanden aangepast en ingericht voor het beoogde gebruik.
Voor het ombouwen van deze kantoorruimte zijn vergunningsprocedures in gang gezet, verbouwingen gepland en wordt een team van medewerkers gevormd dat deze locatie gaat bemensen.
De transactie werd begeleid door Bright Real Estate Advisors in collegiale samenwerking met Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting.

Scroll naar boven