Gemeente Veenendaal koopt gebouwen en gronden TN Europe

TN Europe gaat een groot deel van haar activiteiten staken. Op basis van het voorkeursrecht is het object voor € 16,2 miljoen aan de gemeente Veenendaal verkocht.

De totale oppervlakte van de bebouwing op het terrein aan de Smalle Zijde 1B in Venendaal bedraagt circa 21.406 m² en is gelegen op een perceel van circa 55.000 m².

Op de Smalle Zijde 1B blijft een deel van de activiteiten van TN Europe gehandhaafd. Een gebied van circa 13.000 m² zal door hen voor 10 jaren terug gehuurd worden van de gemeente.

De gebouwen op de overige percelen zullen gesloopt worden en de grond gesaneerd. Er wordt aan een ontwikkelingsplan gewerkt waar de percelen worden aangeboden aan bedrijven met een milieucategorie van maximaal 3.2, die daar zelf een bedrijfspand op kunnen ontwikkelen. De gemeente heeft plannen om dit gebied duurzaam te ontwikkelen tot een locatie waar een mix van bedrijven zich kunnen vestigen. In Veenendaal is namelijk grote behoefte aan nieuwe of vervangende kleinschalige bedrijfsruimten.

Tijdens de herontwikkeling van het terrein zullen de gebouwen en het buitenterrein tijdelijk verhuurd gaan worden. De gemeente heeft CMC ingeschakeld om de verhuur te gaan verzorgen.

Het aangekochte terrein vormt een veilige buffer tussen de bedrijven aan de oostkant van de Groeneveldselaan, daar waar woningen ontwikkeld zullen worden. Ondernemers, grondeigenaren, ontwikkelaars, de gemeente en bewoners in het Ambacht werken samen aan de transformatie van het gebied.

CMC Bedrijfsmakelaars heeft de verkoper begeleidt in het verkoopproces, Jurato Bedrijfsjuristen heeft de verkoop juridisch begeleid.

Scroll naar boven