Gemeente Haarlem en corporaties willen meer grip op sociale woningbouw in Hart voor Oostpoort

Gemeente Haarlem onderzoekt de komende maanden samen met de woningcorporaties Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen hoe ze hun samenwerking kunnen intensiveren om meer grip te krijgen op de sociale woningbouw.

Voor de gebiedsontwikkeling van Hart voor Oostpoort gaan de gemeente en corporaties intensief samenwerken. De partijen ondertekenden hiervoor 22 juni 2023 een afsprakenbrief om samen een Programma van Eisen vast te stellen voor de bouw van sociale huurwoningen in Hart voor Oostpoort.

In Hart voor Oostpoort komen 1000 woningen waarvan 40% sociale woningbouw. Het gebied wordt stapsgewijs in deelgebieden ontwikkeld. Een eerste project hier is de bouw van 100 appartementen op kavel 1F. Kavel 1F is het eerste woningbouwproject in de bocht van de Diakenhuisweg. De helft hiervan is sociale huur, de andere helft middeldure huur of koop. De gemeente ontving van het Rijk met de regeling voor de Woningbouwimpuls €6,5 mln om betaalbare woningbouw op deze locatie te versnellen. De bouw van kavel 1F gaat eind 2024 van start. Eerder ontving Haarlem al bijdragen voor de ontwikkelzones Zuidwest, Europaweg en Zijlweg-West.

Duidelijkheid

Een van de afspraken is dat de verhuur van sociale huur in Hart voor Oostpoort via de drie corporaties verloopt. De gemeente kan hierop sturen omdat ze hier vrijwel alle grond in eigendom heeft. Als grondeigenaar kan de gemeente ook vooraf de prijs en condities bepalen waarvoor corporaties na oplevering woningen kunnen afnemen bij de ontwikkelaar. Deze afspraken geven vanaf het begin duidelijkheid over de rol en positie van woningcorporaties in Hart voor Oostpoort.

Blijvend betaalbaar

Haarlem kiest bewust voor woningcorporaties als afnemer van de sociale huurwoningen. Deze afspraken moeten garanderen dat de woningen ook op termijn betaalbaar blijven. Afgesproken is dat de drie corporaties elk een derde van de sociale huurwoningen voor hun rekening nemen.

Ook willen corporaties en gemeente meer regie op de sociale woningvoorraad. Haarlem wil uitsluiten dat het aantal sociale huurwoningen over een aantal jaar weer afneemt, bijvoorbeeld omdat verhuurders de huurprijzen op termijn flink verhogen. Bovendien wil de gemeente de mogelijkheid hebben om bouwkavels aan corporaties kunnen toewijzen. Hiermee wil ze voorkomen dat de woningbouwproductie stil komt te liggen in economisch mindere tijden.

Sociale woningbouw Haarlem

Haarlem wil meer dan 3000 nieuwe sociale huurwoningen bouwen tot 2030. In de periode van 2022 tot 2025 bouwen de corporaties gezamenlijk 1490 nieuwe huurwoningen. Daarna komen er tot 2030 nog eens 1690 huurwoningen bij. Op sommige locaties is het nodig om een deel van de bestaande huurwoningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Het totale aantal sociale huurwoningen In Haarlem groeit daarmee met 600 woningen tot 2025 en nog eens met 1300 woningen tot 2030.

Scroll naar boven