Gemeente Den Haag wil investeren in ‘hofjes nieuwe stijl’

De gemeente Den Haag wil tot en met 2027 een bedrag van bijna € 5 mln investeren in innovatieve woonvormen en deze ook actief stimuleren.

Dat staat in een voorstel dat het college van B&W deze week aan de raad voorlegt. Concreet wil de gemeente Den Haag de komende vier jaar € 1,25 mln vrijmaken voor de uitvoering van het Stimuleringsplan innovatieve woonvormen 2023-2027.

Daarnaast zullen er financiële instrumenten worden ontwikkeld met een maximale omvang van circa € 3,6 mln teneinde de realisatie van concrete innovatieve wooninitiatieven te ondersteunen. Voornemen is om voor deze doelgroep jaarlijks zo’n honderd woningen te helpen realiseren in het middeldure huur- en betaalbare koopsegment en daarnaast afspraken te maken met de Haagse woningcorporaties over aanvullende aantallen. ? 

Liefdadigheid

Collectieve woonvormen hebben in Den Haag een lange historie. Zo woonde eind 19de eeuw een op de vijf Hagenaars in een hofjeswoning, een collectieve woonvorm met indertijd vaak zeer armoedige woonomstandigheden waarop de zogenaamde ‘liefdadigheidshofjes’ een positieve uitzondering vormden. Tegenwoordig zijn hofjeswoningen juist een zeer geliefde woonvorm, die inspiratie bieden aan innovatieve woonconcepten van heel uiteenlopende aard.  

‘Innovatieve woonvormen, laten we ze ‘hofjes nieuwe stijl’ noemen, kunnen bijdragen aan een diverse, leefbare en inclusieve stad’, stelt wethouder Martijn Balster van Volkshuisvesting.

Scroll naar boven