Eindhoven doet mee aan pilot voor snellere start bouw

Eindhoven doet met project Prinsejagt van Woonbedrijf mee aan een landelijke pilot die de ontwikkeltijd van bouwprojecten moet verkorten.

Het proces wordt als het ware in elkaar geschoven. Verschillende processen lopen hierbij tegelijkertijd in plaats van opeenvolgend. De start van de bouw zou hiermee sneller mogelijk moeten zijn, wat hard nodig is gezien de grote behoefte aan woningen. Inwonersparticipatie blijft hierbij even belangrijk als altijd, daarop wordt niet ingeboet.

Prinsejagt

Het ministerie BZK heeft project Prinsejagt geselecteerd als pilot, met als doel het project binnen twee jaar naar start bouw te krijgen. Het betreft een ontwikkeling van woningcorporatie Woonbedrijf aan de Van Zinnicqstraat. Het gaat hier om de sloop van 42 grondgebonden woningen, waarvoor 160–200 appartementen terugkomen, verdeeld over drie woongebouwen.

Eindhoven ziet op deze plek kans voor verdichting, omdat deze locatie aan de rand van de woonwijk ligt. Hierdoor kan de bouw van appartementen makkelijker de hoogte in. Er komt meer differentiatie in woningtypes in de wijk. In deze buurt staan vooral veel grote eengezinswoningen, maar woningzoekenden zijn vaak één- of tweepersoonshuishoudens. Daarom komen er woningtypes bij die nu nog niet in de buurt voorkomen. Jonge bewoners kunnen hierdoor starten in hun eigen buurt of bewoners kunnen doorstromen naar een appartement.

Pilot

In de pilot worden verschillende zaken parallel uitgevoerd om het gehele planproces drastisch in te korten, zodat de bouw sneller kan starten. Zo loopt het opstellen van een anterieure of bouwteam-overeenkomst tegelijkertijd met de voorbereiding van de planologische procedure. In deze pilot werken de partijen nauw samen. De aannemer zit al vanaf het begin van het ontwerptraject aan tafel, zodat bijgestuurd kan worden om de financiële haalbaarheid en uitvoerbaarheid te bewaken. De gemeente loopt in dit gehele traject mee. Dat is niet zozeer in een toetsende rol, maar vooral meedenkend en ontwerpend in het gehele traject, als een volwaardig lid van het project. Dit moet ook leiden tot een snellere bouwvergunning. Het ministerie stelt een procesbegeleider beschikbaar. 

Participatie

Participatie is ook in dit plan van essentieel belang en hierop wordt niet ingeleverd. Sterker nog, om binnen twee jaar te kunnen starten met de bouw is een goed participatietraject juist belangrijk, zodat een bezwaar- en beroepstraject kan worden voorkomen.

 

Scroll naar boven