Egmond mag van Raad van State 162 woningen bouwen

De Raad van State heeft het plan Delversduin, 162 woningen tegen de duinrand bij Egmond aan den Hoef, goedgekeurd. Dat betekent echter niet dat de bouw ook van start kan gaan.

Omwonenden hadden bezwaar ingediend tegen het plan, onder meer omdat er niet voldoende behoefte aan de woningen zou zijn, meldt het Noordhollands Dagbad. Ook wilden ze dat er eerst op inbreidingslocaties gebouwd zou worden. Volgens de Raad van State is er in de gemeente Bergen (waar Egmond aan den Hoef onder valt) alleen de komende tien jaar al behoefte aan 370 woningen, en bieden inbreidingslocaties hiervoor onvoldoende ruimte. Ook op alle andere punten stelde de Raad van State de gemeente Bergen in het gelijk.

De schop kan echter nog niet de grond in, want er ligt ook nog een uitspraak van de rechtbank in Haarlem: de natuurvergunning voor het plan had niet verleend mogen worden omdat de gemeente Bergen ten onrechte de vermindering van stikstofuitstoot door de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen had ‘gebruikt’ voor het plan. Daartegen is de gemeente in beroep gegaan. Dat beroep ligt nu bij dezelfde Raad van State.

Scroll naar boven