Eerste fase vernieuwing Den Haag Zuidwest van start

In het kader van de stadsvernieuwing van Den Haag Zuidwest is nu officieel begonnen met het slopen en vervangen, alsmede het renoveren van in totaal tweeduizend woningen.

De gemeente Den Haag, woningcorporatie Staedion en Heijmans hebben in 2018 de handtekeningen gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de buurten Dreven, Gaarden en Zichten in Den Haag Zuidwest. Een verdichting van het woonprogramma – van 2000 naar circa 5500 woningen tot 2040 – moet gelijk opgaan met het vervangen van verouderde sociale huurwoningen, het versterken van de leefbaarheid, de wijkeconomie, sociale cohesie, gezondheid van de bewoners en het vormgeven van de mobiliteits- en energietransitie. Vorig jaar januari werden de plannen concreet gemaakt.

Om te beginnen worden er in fase 1 1800 woningen gesloopt en vervangen. Daarnaast worden ongeveer 290 woningen gerenoveerd. Circa 3500 woningen komen erbij. Die zijn voor 30% sociale huur, 30% middeldure huur en 26% betaalbare koop (onder NHG grens). De resterende 14% wordt ontwikkeld in verschillende categorieën in de vrije sector. Tenslotte wordt 5750 m² aan maatschappelijke voorzieningen en onroerend goed voor bedrijvigheid toegevoegd.

Als onderdeel van fase 1 zijn twee deelprojecten al in ontwikkeling: Steenzicht en Ruimzicht. Ruimzicht is een renovatieproject van huurappartementen, met creatieve bedrijvigheid in de plint om de leefbaarheid al tijdens de gebiedsontwikkeling te vergroten. Steenzicht is een project van 224 sociale en middeldure huurwoningen. De bouw van deze projecten begint in 2023. 

Scroll naar boven