Duurzame economie stuwt ook vraag naar “dozen” voor opslag

Het kabinet wil dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. Dan brengt echter ook een groter ruimtebeslag voor recycling en opslag van geretourneerde goederen met zich mee. 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vroeg onderzoeksbureau CE Delft om te onderzoeken wat de mogelijke ruimtelijke effecten zijn van het circulair worden van de Nederlandse economie. Hiervoor zijn vijf cases van circulaire bedrijvigheid onderzocht, waaronder de bouw, de plastic industrie en het delen van auto’s.

Lees ook: Stec Groep en Denc bieden oplossing voor verdozing

Overall kan delen en verlengen van de levensduur van goederen volgens het PBL leiden tot een afname van het ruimtegebruik door productiefaciliteiten en logistieke activiteiten. ‘Denk bijvoorbeeld aan minder productie en vervoer van nieuwe auto’s, elektronica, meubels en kleding, doordat producten langer meegaan of worden gedeeld.’

Meer locaties voor opslag nodig 

‘Tegelijkertijd zal er meer vraag komen naar bedrijfsruimten met een hoge milieucategorie voor recyclingactiviteiten en naar locaties voor opslag van geretourneerde materialen. Het gaat hier bij voorkeur om goed bereikbare locaties en bij grote volumes is ook multimodale bereikbaarheid – via weg, spoor en water – van belang.’ 

Wat de onderzochte oplossingsrichtingen betekenen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland op lange termijn (2050) wordt verkend in een volgende fase.

 Lees ook: Booming Brabant: Stop op nieuwe distributiecentra dreigt

 

Scroll naar boven