DHG verwerft locatie van 12 ha in Vlissingen

DHG heeft met North Sea Port een erfpachtovereenkomst gesloten voor een kavel grond van 12 hectare in het havengebied van Vlissingen.

DHG zal op dit kavel op korte termijn starten met de ontwikkeling van circa 70.000 m² hoogwaardige distributiecentra volgens haar Smartlog-concept.

Deze transactie sluit uitstekend aan bij de eerdere transacties die DHG deed voor respectievelijk 11 en 31 hectare in het havengebied van Vlissingen. Alle drie de locaties zullen gefaseerd ontwikkeld worden tot logistieke centra.

Batterijen

Voor deze specifieke locatie geldt milieucategorie 5.2. Op dit moment is DHG aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de distributiecentra op deze locatie ook geschikt te maken voor de opslag van Lithium Ion batterijen. De benodigde capaciteit voor op- en overslaglocaties van deze batterijen zal door de voortdurende elektrificatie naar verwachting sterk toenemen.

DHG ziet in Vlissingen uitstekende mogelijkheden voor de ontwikkeling van hoogwaardige logistiek, in combinatie met de unieke multimodale mogelijkheden die de haven biedt. Door de samenwerking met naastgelegen containerterminal van partner Verbrugge kunnen containers vanaf de terminal, zonder tussenkomst van vrachtwagens, bij de distributiecentra worden afgeleverd. Dit scheelt kosten en beperkt de uitstoot van CO2 en stikstof

North Sea Port

North Sea Port is een haven die zich uitstrekt over meer dan 60 kilometer, 9100 hectare en 2 landen; België en Nederland. Door de ligging aan de Noordzee is de haven rechtstreeks bereikbaar voor zeeschepen, wat globale handel ten goede komt.

Scroll naar boven