De Nieuwe Kern in Ouder-Amstel ligt op schema

Tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business Park, verrijst de komende jaren een bijzondere nieuwe stadswijk met 5000 woningen, De Nieuwe Kern.

Een stedenbouwkundig raamwerk is in de maak en de samenwerking tussen gemeente Ouder-Amstel en grondeigenaren verloopt voorspoedig.

In het gebied dat nu nog bekend staat als De Nieuwe Kern, komen circa 5000 woningen rondom een groot stadspark en 250.000 m² ruimte voorbedrijven, horeca, kantoren en uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax. 25 November 2021 stelde de gemeenteraad van Ouder-Amstel de Structuurvisie en bijbehorende milieueffectrapport (MER) vast. Met de grondeigenaren zijn inmiddels afspraken gemaakt om toe te werken naar een Stedenbouwkundig Raamwerk.

In 2017 werd de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten met de grondeigenaren NS Vastgoed, VolkerWessels Vastgoed, Amsterdam en Ajax.

De eerstvolgende stap is het gezamenlijk opstellen van een Stedenbouwkundig Raamwerk. Om ook deze fase gestroomlijnd te laten verlopen, zetten de gemeente Ouder-Amstel en grondeigenaren NS Vastgoed, VolkerWessels en Amsterdam eind vorig jaar hun handtekening onder het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie De Nieuwe Kern. Ook met Ajax wordt in dit kader binnenkort een vervolgovereenkomst getekend.

Het Stedenbouwkundig Raamwerk vormt straks het fundament onder de Uitvoeringsstrategie met bijbehorend afsprakenpakket. De laatste stap die gezet moet worden, voordat de grondeigenaren tot uitvoering van de plannen kunnen overgaan. Bij het uitwerken van het Raamwerk, worden dan ook veel factoren meegenomen en afgewogen. Zoals de verschillende technische onderzoeken naar onder meer water, groen, kabels, leidingen, energievoorziening en verkeer. Maar ook hoe het gebied eruit moet gaan zien, krijgt volop aandacht. Hiervoor wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

De ambitie is om het document medio 2022 in concept gereed te hebben.

Deelnemende partijen zijn onder meer gemeente Amsterdam, gemeente Ouder-Amstel, NS Vastgoed en VolkerWessels Vastgoed.

 

Scroll naar boven